TOPLATILMAK (TDK)


1 . Toplama işi yaptırılmak: "Şimdi hemen, ne kadar zengin varsa hepsi bir binada toplatılacaktı."- Ö. Seyfettin.
2 . Yakalanan şeyler satıcılardan alınmak.

Toplatılmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ALINMAK Nedir?


1 . Alma işi yapılmak: "Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş."- H. R. Gürpınar.
2 . Elde edilmek: "Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak."- H. R. Gürpınar.
3 . (-den) Uyarlanmak.
4 . (-e, -den), mecaz Bir sözün, bir davranışın kendisine olduğunu sanarak incinmek, kırılmak.

BİNA Nedir?


1 . Yapı: "Yalı, çok pencereli, iki katlı, yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . eskimiş, dil bilgisi Arapça fiil çatısını konu edinen bilim ve kitap: "Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur."- .
3 . eskimiş, dil bilgisi Çatı.

HEMEN Nedir?


1 . Çabucak.
2 . Aşağı yukarı: "Hayır, yalnız ben değilim onu beğenmeyen, sevmeyen, hemen kimse beğenmiyor o şairi, sevmiyor."- N. Ataç.
3 . Yalnız, sadece.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SATICI Nedir?

Alıcıya bir şey satan kimse: "Gelen yolcuların çoğu bir Akbaba alıyordu satıcıdan."- Y. Z. Ortaç.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLAMA Nedir?


1 . Toplamak işi: "Yarışırcasına para toplamaya başladılar."- H. E. Adıvar.
2 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.
3 . sıfat Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş: "Toplama bilgisayar."- .
4 . Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

YAKA Nedir?


1 . Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü: "Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası.
3 . Kıyı, kenar, taraf: "Sokağın karşı yakasına geçtiler."- M. Ş. Esendal.
4 . Eğik yerey.
5 . Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha.
6 . Semt: "Hele bir işimizi bitirip karşı yakaya geçelim de onu sonra düşünürüz."- A. Gündüz.
7 . denizcilik Sahil.
8 . denizcilik Yelkenlerin kenar ve köşeleri.

YAPTIRILMA Nedir?

Yaptırılmak işi.

YAPTIRILMAK Nedir?

Yaptırma işine konu olmak.

ZENGİN Nedir?


1 . Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı: "Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biri idi."- F. R. Atay.
2 . Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan: "Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım."- .
3 . Verimli: "Zengin bir doğa."- .
4 . Gösterişli: "Zengin bir giysi."- .

A A I K L L M O P T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Toplatılmak,

10 Harfli Kelimeler

Otlatılmak, Toplatılma,

9 Harfli Kelimeler

Otlatılma, Toplatmak,

8 Harfli Kelimeler

Aptallık, Kaplamlı, Katıltma, Maltalık, Otlatmak, Tıklatma, Topallık, Toplamak, Toplatma,

7 Harfli Kelimeler

Atılmak, Kalmalı, Kapılma, Katılma, Katmalı, Kıtlama, Kollama, Kotlama, Lakaplı, Maltalı, Otlamak, Otlatma, Palalık, Plakalı, Polatlı, Takılma, Tıkatma, Tıklama, Tokatlı, Topalak, Toplama,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Alaplı, Alplık, Altlık, Amalık, Atalık, Atılma, Atomal, Iklama, Kaloma, Kamalı, Kapalı, Kaplam, Kıtaat, Kolalı, Latalı, Matkap, Matlık, Molalı, Oklama, Otamak, Otlama, Patlak, Potalı, Potkal, Talkım, Tamlık, Tapalı, Tapmak, Tatmak, Tıkama, Tokalı, Toplam,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Alkol, Allık, Almak, Altık, Altlı, Aptal, Atmak, Atmık, Itlak, Kalım, Kalıp, Kalıt, Kalma, Kaplı, Kapma, Katım, Katlı, Katma, Katot, Kılma, Kıpma, Kıtal, Klapa, Kopal, Kopma, Lakap, Lokal, Lokma, Makat, Makta, Malak, Matla, Molla, Olmak, Otama, Otlak, Palto, Patak, Patal,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Allı, Alma, Altı, Alto, Amal, Apak, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Atol, Atom, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kapı, Katı, Kıta, Kola, Koma, Kota, Laka, Lala, Lama, Lapa, Lata, Lota, Mala, Malt, Mapa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Ata, Kal, Kam, Kap, Kat, Kıl, Kıt, Kol, Kom, Kot, Lak, Lal, Lam, Lap, Lok, Lop, Lot, Mal, Mat, Oma, Pak, Pal, Pat, Pıt, Pot, Tak, Tal, Tam, Tat, Tık, Tıp, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, La, Ok, Ol, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.