TOPARLAYIŞ (TDK)

Toparlamak eylemi ya da biçimi.

Toparlayış kelimesi baş harfi T son harfi Ş olan bir kelime. Başında T sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı T sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

TOPARLAMAK Nedir?


1 . Bir araya getirmek, toplu bir duruma sokmak: "Sonra müsveddeleri toparlayıp yatmaya gitti."- H. Taner.
2 . Neler üzerinde durulacağını hatırlayıp bir araya getirmeye çalışmak: "Düşünüyorum efendim, dedim. Yazacaklarımı toparlıyorum."- H. Taner.
3 . Şaşkın durumdan kurtulup kendine gelmek.
4 . Çekidüzen vermek: "Odayı toparladı."- .

A A I L O P R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Parlayış, Patlayış, Toplayış,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Altyapı, Atlayış, Ayartış, Lotarya, Tarayış, Taşralı, Yaratış,

6 Harfli Kelimeler

Apayrı, Aratış, Arayış, Ayarlı, Ayartı, Ortalı, Palyoş, Paralı, Parola, Partal, Paşalı, Portal, Potalı, Şartlı, Tapalı, Taralı, Yaralı, Yaratı,

5 Harfli Kelimeler

Aport, Apotr, Aptal, Artış, Ayrıt, Iltar, Lorta, Oralı, Oraya, Ortay, Oyalı, Palto, Parya, Patal, Paylı, Plato, Polar, Polat, Poyra, Ratıp, Şaplı, Şarap, Şaryo, Şatır, Şopar, Talaş, Tapış, Taraş, Tarla, Taşıl, Taşlı, Taşra, Tıraş, Topal, Topla, Yalpa, Yalpı, Yapış, Yapıt, Yaraş,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alış, Altı, Alto, Aort, Apaş, Apış, Arap, Arış, Arlı, Arpa, Artı, Arya, Aşar, Aşıt, Ataş, Atıl, Atış, Atlı, Atol, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayıp, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayol, Ayrı, Lapa, Larp, Lata, Lort, Lota, Olay, Olta, Opal, Oral, Orta, Orya,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Alp, Alt, Ara, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ata, Aya, Ayı, Ira, Lap, Lop, Lor, Loş, Lot, Ora, Oya, Pal, Pat, Pay, Pır, Pıt, Pot, Poy, Rap, Ray, Rol, Rop, Rot, Şal, Şap, Şat, Şıp, Şor, Tal, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, Aş, At, Ay, La, Ol, Ot, Oy, Ra, Ta, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.