TOPALAK (TDK)

Hünnapgillerden, yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki (Rhamnus clorophorus globosus).

Topalak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı T sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HÜNNAP Nedir?


1 . Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba): "Küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap ağaçları görürüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bu bitkinin meyvesi.

HÜNNAPGİLLER Nedir?

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

YEŞİL Nedir?


1 . Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk: "Memleket isterim / Gök mavi, dal yeşil / Tarla sarı olsun / Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun."- C. S. Tarancı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Önümüzde yeşil yamaçlar görününce biraz keyiflendik."- H. E. Adıvar.
3 . sıfat Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı: "Yeşilfasulye."- .
4 . sıfat Olmamış, ham (meyve): "Yeşil kayısı."- .

A A K L O P T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Topalak,

6 Harfli Kelimeler

Patlak, Potkal,

5 Harfli Kelimeler

Aptal, Klapa, Kopal, Lakap, Otlak, Palto, Patak, Patal, Plaka, Plato, Polat, Polka, Takla, Talak, Topak, Topal, Topla,

4 Harfli Kelimeler

Alto, Apak, Atak, Atol, Kala, Kalp, Kola, Kota, Laka, Lapa, Lata, Lota, Olta, Opal, Pakt, Pala, Pata, Plak, Pota, Taka, Talk, Tapa, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Alp, Alt, Ata, Kal, Kap, Kat, Kol, Kot, Lak, Lap, Lok, Lop, Lot, Pak, Pal, Pat, Pot, Tak, Tal, Tok, Tol, Top,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, La, Ok, Ol, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.