TOPAKLAMAK (TDK)

Toz veya küçük parçalar durumundaki bir şeyi kütle veya yığın biçiminde birleştirmek.

Topaklamak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİRLEŞTİRMEK Nedir?

Bir araya getirmek: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

KÜTLE Nedir?


1 . Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2 . Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3 . Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: "Seçmen kütlesi."- .
4 . fizik Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YIĞIN Nedir?


1 . Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe: "Pencereden süzülen ılık bahar güneşi masayı dolduran kâğıt yığınları üstünde ağır ağır ilerliyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.

A A A K K L M O P T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Topaklamak,

9 Harfli Kelimeler

Kaplatmak, Topaklama,

8 Harfli Kelimeler

Kapatmak, Kaplamak, Kaplatma, Katakomp, Katlamak, Koklatma, Kotlamak, Okkalama, Otalamak, Paklamak, Patlamak, Toplamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Atlamak, Kapamak, Kapatma, Kaplama, Katalpa, Katlama, Koklama, Kotlama, Oklamak, Otalama, Otlamak, Paklama, Patlama, Topalak, Toplama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alakok, Alpaka, Apalak, Atamak, Atlama, Atomal, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kalpak, Kaltak, Kapama, Kaplam, Kapmak, Katmak, Kopmak, Matkap, Oklama, Otamak, Otlama, Patlak, Potkal, Takmak, Tapmak, Tokmak, Toplam,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmak, Alaka, Almak, Aptal, Atama, Atmak, Kakao, Kakma, Kalak, Kalma, Kapak, Kapma, Katma, Klapa, Kokma, Kopal, Kopma, Lakap, Lokma, Makak, Makat, Makta, Malak, Matla, Olmak, Otama, Otlak, Palto, Patak, Patal, Plaka, Plato, Polat, Polka, Pomak, Pomat, Takla, Takma, Talak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Alma, Alto, Amal, Apak, Atak, Atma, Atol, Atom, Kaka, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Koka, Kola, Koma, Kota, Laka, Lama, Lapa, Lata, Lota, Mala, Malt, Mapa, Moka, Mola, Okka, Olma, Olta, Opal, Pakt, Pala, Pata, Plak, Pota, Taam, Taka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Ata, Kak, Kal, Kam, Kap, Kat, Kok, Kol, Kom, Kot, Lak, Lam, Lap, Lok, Lop, Lot, Mal, Mat, Oma, Pak, Pal, Pat, Pot, Tak, Tal, Tam, Tok, Tol, Top,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, La, Ok, Ol, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.