TOMURCUKLANIŞ (TDK)

Tomurcuklanmak eylemi ya da biçimi.

Tomurcuklanış kelimesi baş harfi T son harfi Ş olan bir kelime. Başında T sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi U , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi N , onikinci harfi I , onüçüncü harfi Ş . Başı T sonu Ş olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

TOMURCUKLANMAK Nedir?

Tomurcuk oluşmak: "Bu arada ihtiyar kavak da tomurcuklanıp yaprak açmıştı."- H. Taner.

A C I K L M N O R T U U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Coşturulmak,

10 Harfli Kelimeler

Coşturulma, Konuşturma, Koşturulma, Kurumlanış, Oluşturmak,

9 Harfli Kelimeler

Atomculuk, Coşturmak, Konuşmacı, Konuşulma, Kurtlanış, Kurulanış, Kurutmalı, Kutulanış, Matruşluk, Oluşturma, Oturmalık, Oturulmak, Oturuşmak,

8 Harfli Kelimeler

Coşturma, Kartoncu, Koşturma, Kurtluca, Kurtulma, Kutlanış, Macunluk, Mantoluk, Maoculuk, Marulcuk, Okunulma, Okutulma, Ormanlık, Oturaklı, Oturulma, Oturuşma, Şuuraltı, Taoculuk, Tokurcun, Tomurcuk,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Armutlu, Cırtlak, Coşkulu, Coşuntu, Kantocu, Kolancı, Komutan, Kontuar, Konulma, Konuşma, Korunma, Korunum, Koşaltı, Koşulma, Koşumcu, Koşumlu, Koşuntu, Kuantum, Kumarcı, Kumaşlı, Kumluca, Kuralcı, Kuramcı, Kurnalı, Kurulma, Kurutma, Kuşantı, Lokmacı, Mankurt, Mantolu, Marulcu, Muratlı, Mutluca, Noktacı, Noktalı, Okşantı, Okutman, Olunmak, Oluşmak,

6 Harfli Kelimeler

Altmış, Antrok, Atomcu, Camlık, Cırlak, Cırnak, Coşkun, Coşmak, Irktaş, Kancıl, Kancur, Karşın, Karşıt, Kartlı, Karton, Kartuş, Kılcan, Kocalı, Kolacı, Komuta, Kontra, Kontur, Konulu, Konuşu, Korucu, Koruma, Koşucu, Kralcı, Kromlu, Kruton, Kumalı, Kumcul, Kumral, Kuracı, Kuralı, Kurşun, Kurtlu, Kuruma, Kuşlar, Kuşmar,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Akort, Akşın, Alkım, Alkış, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Arkıt, Armut, Arşın, Artık, Artım, Artın, Artış, Aşkın, Aşlık, Atmık, Camlı, Canım, Canlı, Carlı, Conta, Corum, Coşku, Coşma, Cunta, Iltar, Irmak, Itlak, Kalcı, Kalım, Kalın, Kalış, Kalıt, Kamış, Kanış, Kanıt, Kanlı,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acun, Acur, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akor, Akur, Akut, Alık, Alım, Alın, Alış, Altı, Alto, Amor, Amut, Anık, Anıt, Anot, Anut, Aort, Arık, Arış, Arlı, Artı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atol, Atom, Cart,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Aut, Cam, Can, Car, Cık, Cuk, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kış, Kıt, Kol, Kom, Kor, Kot, Kul, Kum, Kur, Kuş, Kut,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, At, La, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ra, Şu, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.