TOKURCUN (TDK)

Dokurcun: "Harmanı kaldırdım birazı kaldı / Tokurcun şalvarım al kanla doldu."- Halk türküsü.

Tokurcun kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi U , sekizinci harfi N . Başı T sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRA Nedir?

Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılan bir içki, arpa suyu: "Onu iki bardak bira içmeye razı etmişti."- R. N. Güntekin.

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKURCUN Nedir?


1 . Ot veya ekin yığını, tokurcun.
2 . Dokuztaş oyunu.
3 . Çizgili şayak kumaş.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

ŞALVAR Nedir?

Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş bir tür pantolon: "Ne yapacağını bilmez şaşkın bir hâlde şalvarını bacağına geçirdi."- M. Ş. Esendal.

TOKURCUN Nedir?

Dokurcun: "Harmanı kaldırdım birazı kaldı / Tokurcun şalvarım al kanla doldu."- Halk türküsü.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÜ Nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

C K N O R T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tokurcun,

6 Harfli Kelimeler

Kontur, Korucu, Kruton, Okuntu,

5 Harfli Kelimeler

Konur, Konut, Korun, Kuron, Kurut, Kutnu, Kutur, Nukut, Nutuk, Torun, Turno,

4 Harfli Kelimeler

Kont, Konu, Kort, Koru, Kron, Kunt, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Okur, Onur, Orun, Trok, Uncu, Uruk, Utku,

3 Harfli Kelimeler

Cuk, Kor, Kot, Kur, Kut, Not, Nur, Rot, Run, Tok, Ton, Tor, Tun, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Ok, On, Ot, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.