TOKSİKOLOJİ (TDK)

Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı.

Toksikoloji kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi J , onbirinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLENME Nedir?

Belirlenmek işi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ORGANİZMA Nedir?


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

ZEHİR Nedir?

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, °sem.

J K K L O O O S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Toksikoloji,

9 Harfli Kelimeler

Sitolojik,

8 Harfli Kelimeler

Lojistik, Sitoloji,

7 Harfli Kelimeler

Oksilit, Olijist,

6 Harfli Kelimeler

Koloit, Kostik,

5 Harfli Kelimeler

İtlik, Kilis, Kilit, Kilsi, Kokot, Kolik, Kolit, Likit, Lojik, Oksit, Oosit, Silik, Silki, Sitil, Stilo, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

İlik, İsli, İsot, İtki, Kilo, Kils, Kist, Klik, Koli, Ojit, Sili, Silo, Solo, Stil, Stok,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İti, Kik, Kil, Kit, Kok, Kol, Kot, Lok, Lot, Sik, Sit, Ski, Sol, Tik, Tok, Tol, Tos,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, İt, Ki, Ok, Ol, Ot, Si, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.