TOKMAKLAMAK (TDK)

Tokmakla vurmak.

Tokmaklamak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TOKMAK Nedir?


1 . Ağaçtan yapılmış iri çekiç: "Hallaç geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hâlâ tokmak sallıyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça.
3 . Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmaya yarayan topuz: "Kapının tokmağını çevirdi, kapı kilitli değildi, açılıverdi."- Ç. Altan.
4 . Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç.
5 . Davul vb. vurmalı çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç: "Alın tokmağı vurun davula, sabahın ilk saatlerinde sesi başka çıkar."- H. Taner.

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

VURMAK Nedir?


1 - Elini ya da elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla indirmek.
2 - Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca değdirmek.
3 - Sapmak, yönelmek.
4 - Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, °aksetmek.
5 - Hızla değmek, çarpmak.
6 - Çarpma işlemini yapmak.
7 - Sürmek.
8 - Bağlamak, takmak, koymak.
9 - Olduğundan başka bir biçime çevirmek ya da olduğundan başka biçimdegörünmek.
10 - Batıcı ya da kesici cisimleri saplamak, kakmak. 1
1 - Uygulamak, basmak, koymak. 1
2 - Çok etki etmek, yaralamak. 1
3 - Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. 1
4 - argo Herhangi bir biçimde yolsuzca para almak, soymak. 1
5 - İçki içmek. 1
6 - Amaçladığı şeye rast getirmek. 1
7 - Hızla çarpmak. 1
8 - Silahla yaralamak, öldürmek. 1
9 - Dokunmak, hasta etmek.
20 - (Soğuk, dolu gibi şeyler için) Zarar vermek. 2
1 - Vuru durumunda olmak, çarpmak. 2
2 - Çıkmak, isabet etmek. 2
3 - Üzerinde görünmek, üzerine düşmek. 2
4 - Desteklemek, dayamak. 2
5 - Çıkmak, görünmek. 2
6 - Sırtına, omzuna yerleştirmek ya da bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. 2
7 - Tavla oyununda pulu kırmak.

A A A K K K L M M O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tokmaklamak,

10 Harfli Kelimeler

Tokmaklama,

9 Harfli Kelimeler

Koklatmak, Okkalamak,

8 Harfli Kelimeler

Katlamak, Koklamak, Koklatma, Kotlamak, Okkalama, Otalamak, Tamlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Atlamak, Kalkmak, Katlama, Koklama, Kotlama, Oklamak, Otalama, Otlamak, Tamlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alakok, Atamak, Atlama, Atomal, Kakmak, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kaltak, Katmak, Kokmak, Malama, Oklama, Otamak, Otlama, Takmak, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmak, Alaka, Almak, Atama, Atmak, Kakao, Kakma, Kalak, Kalma, Katma, Kokak, Kokma, Lokma, Makak, Makam, Makat, Makta, Malak, Mamak, Matla, Olmak, Otama, Otlak, Takla, Takma, Talak, Tamam, Tomak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Alma, Alto, Amal, Amma, Atak, Atma, Atol, Atom, Kaka, Kala, Kama, Koka, Kola, Koma, Kota, Laka, Lama, Lata, Lota, Mala, Malt, Mama, Moka, Mola, Okka, Olma, Olta, Taam, Taka, Talk, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Alt, Ama, Ata, Kak, Kal, Kam, Kat, Kok, Kol, Kom, Kot, Lak, Lam, Lok, Lot, Mal, Mat, Oma, Tak, Tal, Tam, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, La, Ok, Ol, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.