TOKGÖZLÜLÜK (TDK)

Tokgözlü olma durumu: "İclal tiksintiye benzer bir tokgözlülükle: -Bilsin ki süsüne aldanıp da ben böyle şeyleri asla ağzıma koymam."- Ö. Seyfettin.

Tokgözlülük kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ö , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASLA Nedir?

Hiçbir zaman, hiçbir biçimde: "Dünyada her şeyle alay edilir şaka yapılır ama şiirle asla!"- S. F. Abasıyanık.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

BÖYLE Nedir?


1 . Bunun gibi, buna benzer: "Ah Şaban'ın böyle bir çocuğu, böyle bir karısı olsaydı!"- H. E. Adıvar.
2 . zarf Bu yolda, bu biçimde, hakeza: "Böyle acıklı şeyleri ne diye yazıyorum bilmem ki?"- A. Gündüz.
3 . zarf Bu derece: "Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
4 . zarf İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "Maşallah, dedi, nereden teşrif böyle?"- P. Safa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

TİKSİNTİ Nedir?

Tiksinme işi, tiksinme, nefret: "Halktan insanlara duyduğu tiksintiyi bu hastalığına bağlamak gerekir."- A. Ş. Hisar.

TOKGÖZLÜ Nedir?

Gözü malda olmayan, gözü tok, açgözlü karşıtı.

TOKGÖZLÜLÜK Nedir?

Tokgözlü olma durumu: "İclal tiksintiye benzer bir tokgözlülükle: -Bilsin ki süsüne aldanıp da ben böyle şeyleri asla ağzıma koymam."- Ö. Seyfettin.

G K K L L O T Z Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tokgözlülük,

8 Harfli Kelimeler

Gözlüklü, Özgüllük, Tokgözlü,

7 Harfli Kelimeler

Kötülük, Öküzlük, Özgülük,

6 Harfli Kelimeler

Gollük, Göllük, Gözlük, Güllük, Güzlük, Küllük, Kütlük, Ölülük,

5 Harfli Kelimeler

Gollü, Gölük, Gözlü, Güllü, Gülük, Gülüt, Köklü, Kölük, Küllü, Külot, Kütlü, Kütük, Lökoz, Lügol, Özgül, Özlük, Tüzük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Kötü, Kült, Öküz, Ölük, Özgü, Özlü, Özüt, Tülü, Ülkü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Gol, Gök, Göl, Göt, Göz, Gül, Güz, Kok, Kol, Kot, Koz, Kök, Köz, Kül, Küt, Lok, Lot, Lök, Lük, Ölü, Tok, Tol, Toz, Töz, Tül, Ütü, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Ot, Öz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.