TOKALAŞMAK (TDK)

Birbirinin elini sıkmak, el sıkışmak: "Yalnız rüyalarında birbirlerinden bir lahza ayrılıp tokalaşıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.

Tokalaşmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRILI Nedir?

Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

LAHZA Nedir?

Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an: "Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri / Bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri."- Y. K. Beyatlı.

RÜYA Nedir?


1 . Düş: "Annemi ölmüş gördüm rüyamda / Ağlayarak uyanmışım."- O. V. Kanık.
2 . mecaz Gerçekleşmesi imkânsız durum, hayal: "Bu saadetin bir ay, bir buçuk ay sonra yeniden bir rüya olacağını bile aklına getirmiyordu."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Gerçekleşmesi beklenen ve istenen şey, umut.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKIŞMA Nedir?

Sıkışmak durumu: "İçinde garip bir sıkışma, ezilip büzülme duyuyordu."- P. Safa.

SIKIŞMAK Nedir?


1 . Birbirine basınç yapacak kadar yaklaşmak: "Üç hademe, ebe, hasta bakıcı merdivenin orta sahanlığında sıkışmışlar, sedyeyi çevirmeye çalışıyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . Basınçla iki şey arasında kalmak: "Parmağı kapıya sıkışmış."- .
3 . Dar bir yere zorla sığmak veya sığdırılmak: "Karşıda apartmanın köşesine sıkışmış baraka kahveden bir adam, bir kürek ateş çıkardı."- M. Ş. Esendal.
4 . Zor bir durumda kalmak: "Osmanlı İmparatorluğu sıkışınca üç milyon asker çıkarabiliyordu."- E. İ. Benice.
5 . Sıkıntı ve darlık vermek, çarpıntı duymak: "Göğsü sıkışmış."- .
6 . Tuvalet ihtiyacı gelmek.

SIKMA Nedir?


1 . Sıkmak işi.
2 . Bir tür pantolon veya şalvar.
3 . Bayat ekmeğin su ile ıslatılıp sıkılmasıyla elde edilen malzemeyi un, tuz ve suyla yoğurup hamur durumuna getirdikten sonra arasına kavrulmuş soğan, peynir konularak pişirilen bir yemek.
4 . sıfat Sıkılmaya, suyu alınmaya elverişli (portakal).
5 . halk ağzında Dar bir tür kadın yeleği.

SIKMAK Nedir?


1 - Sıkıca kavramak.
2 - Çevresine sarılarak ya da bir şey sararak çepçevre basınç altına almak.
3 - Basınçla suyunu, yağını, sıvı kısmını çıkarıp akıtmak.
4 - Dar gelmek.
5 - Basınçlı bir aygıtla fışkırtmak, püskürtmek.
6 - (Ateşli silahlar için) Tetiği çekip boşaltmak.
7 - Baskı altına almak, üzmek, zorlamak.
8 - Sıkıntı vermek.

TOKA Nedir?


1 . Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık.
2 . Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç: "Bir de sahte taşlı bir toka takmış saçlarına."- Ç. Altan. toka (II) isim İtalyanca tocco
1 . El sıkışma.
2 . İçki içerken birinin şerefine, sağlığına kadeh tokuşturma.

A A A K K L M O T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tokalaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Şaklatmak, Tokalaşma,

8 Harfli Kelimeler

Aklaşmak, Kaşlamak, Katlamak, Koklaşma, Koklatma, Kotlamak, Okkalama, Okşatmak, Otalamak, Şaklamak, Şaklatma, Taşlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aklaşma, Atlamak, Kaşalot, Kaşlama, Katlama, Koklama, Kotlama, Oklamak, Okşamak, Okşatma, Otalama, Otlamak, Şaklama, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alakok, Atamak, Atlama, Atomal, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kaltak, Kaşkol, Katmak, Koşmak, Maşala, Oklama, Okşama, Otamak, Otlama, Şamata, Takmak, Taşmak, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmak, Akşam, Aktaş, Alaka, Almak, Almaş, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Kakao, Kakma, Kalak, Kalma, Katma, Kokma, Koşam, Koşma, Lokma, Makak, Makat, Makta, Malak, Matla, Olmak, Otama, Otlak, Şakak, Şalak, Takla, Takma, Talak, Talaş, Taşak, Taşma, Tomak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Alma, Alto, Amal, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Atol, Atom, Kaka, Kala, Kama, Kloş, Koka, Kola, Koma, Koşa, Kota, Laka, Lama, Lata, Lota, Maaş, Mala, Malt, Maşa, Moka, Mola, Okka, Olma, Olta, Şaka, Şama, Şato, Taam, Taka, Talk, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Alt, Ama, Aşk, Ata, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kok, Kol, Kom, Kot, Lak, Lam, Lok, Loş, Lot, Mal, Maş, Mat, Oma, Şak, Şal, Şat, Şok, Şom, Tak, Tal, Tam, Taş, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, La, Ok, Ol, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.