TİZLEŞTİRMEK (TDK)

Sesi tiz bir duruma getirmek.

Tizleştirmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

E E K L M R T T Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tiritleşmek, Titizleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Tiritleşme, Titizleşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Erimezlik, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İkizleşme, İletişmek, İrileşmek, Kirişleme, Titreşmek, Tizleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, Etiketli, Ettirmek, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkiltme, İşletmek, İtleşmek, İttirmek, İzletmek, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Temizlik, Tertemiz, Terzilik, Titremek, Titreşim, Titreşme, Tizleşme, Zikretme,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Ektirme, Emirlik, Emzikli, Emziriş, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Ettirme, Ezilmek, Ezilmiş, İkileme, İkizler, İletmek, İlişmek, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İtilmek, İtişmek, İtleşme, İttirme, İzlemek, İzletme, Kemerli, Kemiriş, Kiremit, Limitet, Mertlik, Meşelik, Metelik, Metilik, Mezelik, Şekerim, Şekerli, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Erimek, Erimez, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etiket, Etkili, Etkime, Eziliş, Ezilme, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İşemek, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, İzleme, Kelime, Kerime, Kertme, Kirtil, Leşker, Lirizm, Melike, Merkez, Mertek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzel, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Ezmek, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşret, İtlik, İtmek, İzlek, İzlem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Ezel, Ezik, Ezme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kez, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ter, Tez, Tik, Tim, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.