TİYATROCULUK (TDK)


1 . Tiyatro sanatçılığı: "Tiyatroculuk serüveni, işte ilkin bu büyük tabuyu göğüslemekle başlamıştır."- H. Taner.
2 . Tiyatro işletme işi.

Tiyatroculuk kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi L , onbirinci harfi U , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

GÖĞÜSLEMEK Nedir?


1 . Göğsünü dayayarak zorlamak: "Vapurlara, trenlere ihtiyarları itip, çocukları ezip, kadınları göğüsleyip biniyoruz."- O. S. Orhon.
2 . mecaz Karşı durmak, engel olmak, direnmek.

İLKİN Nedir?

Başta, başlangıçta, önce, iptida: "Rıza da ilkin onlara katılmış gidiyorken birden vazgeçti."- H. Taner.

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

İŞTE Nedir?


1 . Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık: "Hani kitap? - İşte size anlattığım adam. İşte, korktuğum başıma geldi."- .
2 . Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir: "İşte bütün manzara budur!"- R. E. Ünaydın.
3 . Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan bir söz: "Ekmek, peynir, yumurta, marul, limon, ne bulursan al işte."- N. Cumalı.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATÇI Nedir?


1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse: "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

SERÜVEN Nedir?

Macera.

TABU Nedir?


1 . Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç.
2 . sıfat Yasaklanarak korunan (nesne, kelime, davranış).
3 . sıfat, toplum bilimi Tekinsiz.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TİYATRO Nedir?


1 . Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer: "Her tiyatronun holünde ille smokinli bir müdüre rastlayacaksınız."- H. Taner.
2 . Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup: "Tiyatro kuruldu, birinci temsilden sonra da kapandı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Oyun yazma sanatı: "Ben o tarihte, kendimi az çok bir tiyatro yazarı addetmekteyim."- H. F. Ozansoy.
4 . Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü: "Eskiden tiyatro Osmanlıcaya ibret sözü ile çevrilmişti."- F. R. Atay.

A C K L O R T T U U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tiyatroculuk,

9 Harfli Kelimeler

Tiyatrocu,

8 Harfli Kelimeler

Kurtluca, Kurultay, Taoculuk,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Liturya, Oyculuk, Tiyatro, Tokurtu, Tortulu, Yurtluk,

6 Harfli Kelimeler

Akyurt, Kalori, Korucu, Koyucu, Kurtlu, Oktrua, Oturak, Oyuklu, Taklit, Taktir, Takyit, Tiryak, Torlak, Torluk, Tortul, Toyluk, Trakit, Troyka, Tuluat, Tutkal, Utarit, Yarlik, Yorucu,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Katil, Katot, Kolay, Kolcu, Kolit, Koral, Kotra, Koyar, Koyut, Kural, Kurca, Kurul, Kurut, Kurya, Kutlu, Kutur, Kuytu, Lorta, Oluru, Orcik, Orkit, Ortak, Ortay, Otlak, Otluk, Rakit, Rical, Ricat, Riyal, Rotil, Tacik, Tacil, Tacir, Takti, Talik, Tarik, Tatil, Tirat, Tokat,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Acul, Acur, Acyo, Akil, Akit, Akli, Akor, Akur, Akut, Alto, Aort, Atik, Atol, Ayol, Cali, Cari, Cart, Cila, Cilt, Ciro, Cura, İcar, İcat, İcra, İlca, İrat, İrca, İyot, Kail, Kari, Karo, Kart, Kati, Kilo, Kira, Klor, Koca, Kola, Koli,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ari, Ark, Art, Ati, Aut, Car, Cuk, İka, İla, İlk, İta, Kal, Kar, Kat, Kay, Kil, Kir, Kit, Kol, Kor, Kot, Koy, Kul, Kur, Kut, Lak, Lir, Lok, Lor, Lot, Ora, Oya, Ray, Rol, Rot, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, Ay, İl, İt, Ki, La, Ok, Ol, Ot, Oy, Ra, Ta, Ti, Tu, Ur, Ut, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.