TİTREŞTİRMEK (TDK)


1 . Her yanı titretmek.
2 . fizik Titreşim durumuna getirmek.

Titreştirmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

TİTREŞİM Nedir?


1 . Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans.
2 . Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz.

TİTRETME Nedir?

Titretmek işi.

TİTRETMEK Nedir?


1 . Titremesine yol açmak: "Ellerini büsbütün titretiyordu."- R. H. Karay.
2 . mecaz Korku salmak.

E E K M R R T T T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Titreştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Titreştirme,

10 Harfli Kelimeler

Eriştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Eriştirme, Titreşmek, Titretmek,

8 Harfli Kelimeler

Eştirmek, Ettirmek, İttirmek, Titremek, Titreşim, Titreşme, Titretiş, Titretme,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Ektirme, Erişmek, Eritmek, Eştirme, Ettirme, İşetmek, İşitmek, İtişmek, İttirme, Kemiriş, Kiremit, Şekerim, Titreme,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Etiket, Etkime, İkişer, İşemek, İşetme, İşitme, İtişme, Kerime, Kertme, Kriter, Mertek, Metrik, Ritmik, Şirket, Şirret, Tekrir, Termik, Termit, Teşrii, Teşrik, Titrek, Titrem,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermek, Ermiş, Eşmek, Etmek, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşret, İtmek, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Kiriş, Merek, Meret, Metre, Reşit, Reşme, Ritim, Şeker, Şerik, Şerir, Şerit, Şetim, Teker, Tekir, Tekit, Tekme, Temek, Terek, Terim, Terki, Terme, Teşri, Tetik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekme, Ekşi, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, İşte, İtiş, İtki, İtme, Keme, Kere, Kete, Kimi, Kişi, Krem, Kreş, Meke, Meri, Mert, Meşe,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Eti, İki, İri, İti, Kem, Ker, Keş, Ket, Kim, Kir, Kit, Met, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Eş, Et, İm, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.