TİTREŞMEK (TDK)


1 . Her yanı titremek: "İşte şarap fıçılarını yelpazeliyor gibi ince ve sinirli titreşen hurmalar!.."- R. E. Ünaydın.
2 . Titreşim durumunda olmak, ihtizaz etmek.

Titreşmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı T sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

FIÇI Nedir?


1 . Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap: "Su, kocaman fıçılara doldurulup arabalarla Beykoz'a getirilir."- S. Birsel.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HURMA Nedir?


1 . Hurma ağacı.
2 . Bu ağacın tatlı meyvesi.

İHTİZAZ Nedir?


1 . Titreşme, titreşim.
2 . fizik Titreşim.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

SİNİRLİ Nedir?


1 - İçinde sinir
2 bulunun.
2 - Kolayca ve çabuk sinirlenen, °asabi.

ŞARAP Nedir?

Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey (I).

TİTREM Nedir?

Ton.

TİTREME Nedir?

Titremek işi: "Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum."- R. H. Karay.

TİTREMEK Nedir?


1 . Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak.
2 . (-den) Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak: "Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem."- S. F. Abasıyanık.
3 . Ses kısık ve kesik çıkmak.
4 . Çok üşümek.
5 . Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak.
6 . (-den), mecaz Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak.

TİTREŞİM Nedir?


1 . Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans.
2 . Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz.

YELPAZE Nedir?


1 . Sallandığında küçük bir hava akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan, küçük, katlanabilir, taşınabilir araç: "Sarayında olduğu gibi başının üzerinde uzun saplı yelpazelerin serinletici nazik havasını istermiş."- R. H. Karay.
2 . sıfat Bu biçimde olan: "Yelpaze merdiven."- .
3 . mecaz Çeşitlilik.

E E K M R T T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Titreşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eştirmek, Ettirmek, Titremek, Titreşme,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Ektirme, Erişmek, Eritmek, Eştirme, Ettirme, İşetmek, Şekerim, Titreme,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Etiket, Etkime, İşemek, İşetme, Kerime, Kertme, Mertek, Metrik, Şirket, Termik, Termit, Teşrik, Titrek, Titrem,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermek, Ermiş, Eşmek, Etmek, İrkme, İşeme, İşret, İtmek, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Merek, Meret, Metre, Reşit, Reşme, Şeker, Şerik, Şerit, Şetim, Teker, Tekir, Tekit, Tekme, Temek, Terek, Terim, Terki, Terme, Teşri, Tetik, Tetir, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekme, Ekşi, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, İşte, İtme, Keme, Kere, Kete, Krem, Kreş, Meke, Meri, Mert, Meşe, Meşk, Remi, Şeri, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Eti, Kem, Ker, Keş, Ket, Kim, Kir, Kit, Met, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Eş, Et, İm, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.