TİTREŞİMLİ (TDK)


1 . Titreşim yapan veya titreşim oluşturan.
2 . dil bilgisi Ötümlü.

Titreşimli kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı T sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖTÜMLÜ Nedir?

Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, yumuşak, tonlu, sedalı.

TİTREŞİM Nedir?


1 . Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans.
2 . Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E L M R T T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Titreşimli,

9 Harfli Kelimeler

İliştirme, İşittirme, İtiştirme,

8 Harfli Kelimeler

İletişim, İşitilme, Titreşim,

7 Harfli Kelimeler

İttirme, Limitet, Ritimli, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Erişim, Eritiş, İletim, İletiş, İlişim, İlişme, İşitim, İşitme, İtiliş, İtilme, İtişme, Şiirli, Termit, Teşmil, Teşrii, Titrem,

5 Harfli Kelimeler

Ermiş, İleri, İleti, İrite, İşlem, İşret, Limit, Liret, Litre, Metil, Mitil, Remil, Reşit, Rimel, Ritim, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte, Terim, Terli, Teşri, Tetir, Tirit, Tirle, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Elit, Elti, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, İlim, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, Liet, Lime, Meri, Mert, Remi, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Teşt, Tire, Titr,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İri, İti, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şem, Şer, Şet, Şii, Tel, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.