TİRKENMEK (TDK)

Tek sıra halinde birbiri ardınca dizilmek, sıra olmak.

Tirkenmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı T sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARDINCA Nedir?

Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

DİZİLMEK Nedir?


1 . Dizi durumuna getirilmek, dizme işi yapılmak: "Yazılar dizilecek, sayfalar bağlanacak, makineye verilecekti."- H. C. Yalçın.
2 . Sıraya girmek.
3 . Yan yana veya üst üste sıralanmak: "Yağ, peynir satanlar, baharcılar, inci boncuk, koku satanlar sokaklara salaşlar kurar, sıra sıra dizilirler."- M. Ş. Esendal.

HALİNDE Nedir?

(görünümünde) olarak.

E E K K M N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ektirmek, Kerkinme, Tekniker,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Erinmek, Eritmek, Etkimek, Kertmek,

6 Harfli Kelimeler

Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Etkime, İrkmek, İtenek, Kement, Kenter, Kerime, Kermen, Kertik, Kertme, Kirmen, Kreten, Kriket, Mertek, Metrik, Teknik, Temkin, Temren, Temrin, Terkin, Termik, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Ekmek, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Etken, Etkin, Etmek, Etmen, Etnik, İmren, İnmek, İrkme, İtmek, Kekre, Kemer, Kemik, Kemre, Kenet, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Keten, Mekik, Merek, Meret, Metin, Metre, Nekre, Nimet, Teker, Tekin, Tekir, Tekke, Tekme, Tekne,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekti, Emek, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etki, Etme, İken, İnek, İnme, İtme, Keke, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Meke, Meni,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Eti, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik, Kim, Kin, Kir, Kit, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tek, Tem, Ten, Ter, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.