TİRİTLEŞMEK (TDK)

Çok yaşlanıp gücü kalmamak.

Tiritleşmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

E E K L M R T T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tiritleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Tiritleşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İletişmek, İrileşmek, Kirişleme, Titreşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, Etiketli, Ettirmek, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkiltme, İşletmek, İtleşmek, İttirmek, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Titremek, Titreşim, Titreşme,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Ektirme, Emirlik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Ettirme, İkileme, İletmek, İlişmek, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İtilmek, İtişmek, İtleşme, İttirme, Kemerli, Kemiriş, Kiremit, Limitet, Mertlik, Meşelik, Metelik, Metilik, Şekerim, Şekerli, Şeritli, Tekerli, Titreme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etiket, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İşemek, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, Kelime, Kerime, Kertme, Kirtil, Leşker, Melike, Mertek, Metrik, Ritmik, Şikeli, Şirket, Tekmil, Teltik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşret, İtlik, İtmek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.