TİRFİLLENMEK (TDK)

Havı dökülmek.

Tirfillenmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖKÜLMEK Nedir?


1 . Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak: "Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kumaş dökümlü olmak.
3 . Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak.
4 . (-e) Düşmek: "Bizim motor ikiye bölünüp suya döküldüğümüzde, dört kişiydik."- Z. Selimoğlu.
5 . Çıkmak, ortaya konulmak: "Âdeta düşünmeksizin kaleminden masal sahnelerine benzeyen dağ, dere, uçurum resimleri dökülüyordu."- R. N. Güntekin.
6 . Kaplamak, yayılmak: "Duvarlar, bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor."- M. Ş. Esendal.
7 . (-e) Salınmak, serbest bırakılmak: "Saçlarını arkaya atıp ensesine dökülen buklelerini kabarttı."- H. Taner.
8 . (-e), mecaz Kır, sokak vb. yerlerde insanlar çokça birikmek: "Bahar o sene erken gelmiş, herkes tarlalara dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz Çok eskimiş olmak, değerini ve güzelliğini yitirmek: "Yaşayan, var olan her şey eskiyip dökülecek."- B. R. Eyuboğlu.
10 . mecaz Çok yorgun, hasta olmak: "Erkek arıların takatleri kesilmeye başlar, bir bir dökülür, ölür giderler."- T. Buğra. 1
1 . coğrafya Akarsular, göl veya denize akmak.

E E F K L L M N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tirfillenmek,

11 Harfli Kelimeler

Fitillenmek, Tirfillenme,

10 Harfli Kelimeler

Fitillemek, Fitillenme, Kilitlenme,

9 Harfli Kelimeler

Eritilmek, Fitilleme, Fitlenmek, Flitlemek, İletilmek, İliklenme, Kilermeni, Kilitleme, Liflenmek,

8 Harfli Kelimeler

Eritilme, Filtreli, Fitlemek, Fitlenme, Fitnelik, Flitleme, İkilenme, İkiletme, İletilme, İlikleme, İnletmek, İrkiltme, İtlenmek, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Liflemek, Liflenme, Litrelik, Menfilik, Metrelik, Nemlilik, Teklifli, Temkinli,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenti, Ektirme, Elimine, Elitlik, Eltilik, Emirlik, Enlilik, Erillik, Erinlik, Erinmek, Eritmek, Fenerli, Ferment, Firkete, Fitleme, İkileme, İlenmek, İlerlek, İletken, İletmek, İmrenti, İnilmek, İnlemek, İnletme, İrkilme, İtilmek, İtlenme, Kefenli, Kelifit, Kemerli, Kenetli, Killeme, Kiremit, Lifleme, Melinit, Mertlik, Metelik, Metilen, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Efelik, Ekilme, Ekinti, Elemli, Elenti, Emekli, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Etilen, Etkili, Etkime, Fertik, Fiilen, Fikren, Filenk, Filtre, Finike, İkilem, İlenme, İletim, İletki, İletme, İlinek, İlkten, İnilme, İnleme, İnmeli, İtenek, İtilme, Kefeli, Kelime, Kement, Kenter, Kentli, Kerime, Kermen, Kertme,

5 Harfli Kelimeler

Efekt, Ekili, Eklem, Ekler, Elifi, Ellik, Elmek, Emlik, Enlem, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Felek, Fener, Fenik, Ferik, Ferli, Fikir, Filet, Firik, Fitil, Fitin, Fitne, Fitre, Frenk, İfrit, İklim, İleri, İleti,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Erk, Eti, Fek, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin, Fit, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Lef, Lif, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, Fe, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.