TİRENDAZ (TDK)


1 . Ok atan.
2 . mecaz Becerikli, elinden iş gelir: "Tirendaz bir ev hanımı."- .
3 . mecaz Temiz ve zarif giyinmiş: "İki birader, tirendaz surette giyinirler, gümüş başlı bastonlarına dayana dayana gezerlerdi."- S. M. Alus.

Tirendaz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASTON Nedir?


1 . Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılan araç: "İsmet yengemin topal babası bastonunu yere vurdu."- T. Dursun K.
2 . denizcilik Geminin baş tarafındaki yatık direğin dışarıya doğru uzanan parçası: "Gemi bastonunun altında dalga kalabalığı birikip kabarıyordu."- Halikarnas Balıkçısı.

BAŞLI Nedir?

Başı olan: "O zaman kırmızı başlı kibritler vardı ya."- P. Safa.

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKLİ Nedir?

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane: "Halk, onun çok becerikli bir müdür olduğuna inanır."- S. Birsel.

BİRA Nedir?

Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılan bir içki, arpa suyu: "Onu iki bardak bira içmeye razı etmişti."- R. N. Güntekin.

BİRADER Nedir?


1 . Erkek kardeş.
2 . Masonların birbirlerine verdikleri ad.
3 . ünlem "Ey dost, arkadaş" anlamında bir seslenme sözü: "Aman birader! Üç sene önce bu bende idi."- A. Rasim.

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GÜMÜŞ Nedir?


1 . Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,
5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.

HANIM Nedir?


1 . Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan: "Ülker Hanım."- .
2 . Kadın, eş: "Yok bizim hanım öyle değildir."- M. Ş. Esendal.
3 . Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın: "Becerikli hâliyle Zeynep'e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan: "Hanım kadın. Hanım kız."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SURE Nedir?

Kuran'ın bölünmüş olduğu yüz on dört bölümden her biri.

SURET Nedir?


1 - Görünüş, biçim.
2 - Yazı ya da resim kopyası, °nüsha.
3 - Biçim, yol, °tarz.
4 - Yüz, °çehre.
5 - İslam felsefesinde, varlığın görünen yanına, beş duyu ile algılanan yönüne verilen ad.
6 - Resim, fotoğraf.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

TİRENDAZ Nedir?


1 . Ok atan.
2 . mecaz Becerikli, elinden iş gelir: "Tirendaz bir ev hanımı."- .
3 . mecaz Temiz ve zarif giyinmiş: "İki birader, tirendaz surette giyinirler, gümüş başlı bastonlarına dayana dayana gezerlerdi."- S. M. Alus.

ZARİF Nedir?


1 . Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen: "Camilerimizdeki o zarif çizgilerin şiirini bir daha duyacak."- O. S. Orhon.
2 . Beğenilir ve nükteli (dil, konuşma vb.): "Zarif bir söz."- .
3 . İnce, albenili.

A D E N R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tirendaz,

7 Harfli Kelimeler

Andezit,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Drezin, Entari, Nazire, Retina, Tanzir, Terazi,

5 Harfli Kelimeler

Anide, Antre, Azeri, Daire, Deniz, Derin, Dinar, Diren, Erzin, Ezani, İdare, İrade, Nadir, Nazir, Nezir, Tariz, Tedai, Terzi, Tiner, Tiran, Trend, Zaten, Zinde,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Azit, Dair, Dane, Dart, Deni, Deri, Dert, Derz, Dine, Dize, Dren, Edat, Edna, Enir, Erat, Erin, Ezan, İade, İane, İare, İdea, İnat, İrat, İzan, Nazi, Nezt, Nida, Nite, Niza, Rant, Rate, Rina, Rint, Rize, Tane, Tarz, Taze, Tein, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Arz, Ate, Ati, Dar, Daz, Din, Diz, Eda, Edi, Eti, Eza, İde, İta, Nar, Naz, Net, Ret, Tan, Tar, Ten, Ter, Tez, Tin, Tiz, Zan, Zar, Zat, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, At, Az, De, En, Er, Et, İn, İt, İz, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.