TİKSİNİLMEK (TDK)

Tiksinme işine konu olmak.

Tiksinilmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

TİKSİNME Nedir?

Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret: "İçinde bu adama karşı garip bir tiksinme, çekinme vardı."- S. F. Abasıyanık.

E K K L M N S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tiksinilmek,

10 Harfli Kelimeler

Tiksinilme,

9 Harfli Kelimeler

Kesintili, Miskinlik, Silkinmek, Tiksinmek,

8 Harfli Kelimeler

Esintili, Etkinlik, Kesimlik, Kesinlik, Kesmikli, Silinmek, Silkinme, Silkinti, Sineklik, Temkinli, Tiksinme, Tilkimsi,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Eskilik, İneklik, İnilmek, İsimlik, İsmetli, İstekli, İstemli, İtilmek, Kemikli, Kemiksi, Kesikli, Kesinti, Kinetik, Melinit, Metilik, Nikelsi, Nitekim, Nitelik, Sekilik, Selinti, Semitik, Silinme, Silinti, Silkmek, Sitemli,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Esinti, Etkili, İkilem, İkilik, İkitek, İletim, İletki, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnilme, İnilti, İnmeli, İsilik, İsimli, İtilme, Kelkit, Kemlik, Kentli, Keskin, Kesmik, Kilise, Kimisi, Kimlik, Klinik, Menisk, Mineli, Misket, Miskin, Mistik, Netlik, Sekili, Sikmek, Silkme, Silmek, Sinlik, Sinmek, Teklik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksin, Emlik, Eskil, Etkin, Etlik, Etnik, İkili, İklim, İleti, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İslim, İsmen, İsmet, İstek, İstem, İstim, İtlik, İtmek, Kelik, Kemik, Kesik, Kesim, Kesin, Kesit, Keski, Kilim, Kilis, Kilit, Kilsi, Kimse, Kinik, Kinli, Kitin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emin, Enik, Enli, Esik, Esim, Esin, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İnme, İnti, İsim, İsli, İtki, İtme, Kent, Kile, Kils, Kimi, Kist, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Kem, Kes, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kit, Lim, Men, Met, Mil, Mis, Mit, Nem, Net, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Set, Sik, Sim, Sin, Sit, Ski, Tek, Tel, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Et, İl, İm, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.