TİKSİNİŞ (TDK)

Tiksinme işi.

Tiksiniş kelimesi baş harfi T son harfi Ş olan bir kelime. Başında T sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş . Başı T sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TİKSİNME Nedir?

Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret: "İçinde bu adama karşı garip bir tiksinme, çekinme vardı."- S. F. Abasıyanık.

K N S T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tiksiniş,

5 Harfli Kelimeler

Kiniş, Kitin, Sinik, Siniş, Şinik,

4 Harfli Kelimeler

İnik, İniş, İnti, İtiş, İtki, Kist, Kişi, Sini, Şist,

3 Harfli Kelimeler

İki, İni, İti, Kin, Kit, Niş, Sik, Sin, Sit, Ski, Şii, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

İn, İs, İş, İt, Ki, Si, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.