TİCANİLİK (TDK)

Yobazlık, aşırı gericilik. Ticanilik (II) -ği özel, isim Ticani tarikatı.

Ticanilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi İ , üçüncü harfi C , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı T sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

GERİCİ Nedir?

Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni yaşamaya çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci. gerici (II) sıfat (ge'rici)
1 . Bir organı germeye yarayan (kas).
2 . isim Germe işini yapan kimse.

GERİCİLİK Nedir?

Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica: "Gericilik hortladı, Cumhuriyetin temelleri çatladı, diye yakınıyorlardı."- Ç. Altan.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

TARİK Nedir?

Yol.

TARİKAT Nedir?

Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma yollarından her biri.

YOBAZ Nedir?


1 . Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse): "Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse).
3 . halk ağzında Kaba saba, inceliksiz (kimse).

YOBAZLIK Nedir?

Yobaz olma durumu, yobazca davranış: "Halit'in bu sövüşlerini yobazlığına, kaba sofuluğuna verdiler."- M. Ş. Esendal.

A C K L N T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ticanilik,

7 Harfli Kelimeler

Canilik, İkincil, İntikal,

6 Harfli Kelimeler

İkinci, İlinti, İltica, İnikat, İnilti, İtalik, İtikal, Ticani,

5 Harfli Kelimeler

Antik, Cinai, Cinli, İkici, İkili, İlkin, İncik, İncil, İntak, İtici, İtila, İtina, İtlik, Katil, Kilit, Kinci, Kinli, Kitin, Lakin, Latin, Likit, Nakil, Nakit, Nakli, Tacik, Tacil, Talik, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Akil, Akit, Akli, Atik, Cali, Cani, Cila, Cilt, İcat, İkna, İlan, İlca, İlik, İnak, İnal, İnat, İnci, İnik, İnti, İtki, Kail, Kain, Kani, Kant, Kati, Klan, Laik, Lain, Lika, Link, Nail, Tali, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ati, Can, Cin, İka, İki, İla, İlk, İni, İta, İti, Kal, Kan, Kat, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Nal, Tak, Tal, Tan, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, İl, İn, İt, Ki, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.