TEVCİH (TDK)


1 . Yöneltme.
2 . Aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme.

Tevcih kelimesi baş harfi T son harfi H olan bir kelime. Başında T sonunda H olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi C , beşinci harfi İ , altıncı harfi H . Başı T sonu H olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAMA Nedir?


1 . Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye.
2 . Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale: "Buncağızlar henüz ilk aşk aşamasında."- H. Taner.
3 . spor Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

MEVKİ Nedir?


1 - Yer, °mahal.
2 - Orun.
3 - Kimi ulaşım araçlarında yolculara sağlanan konfora ve bilet ücretlerine göre düzenlenmiş yer.
4 - Durum, konum.

TERFİ Nedir?


1 - (Aşaması) Yükselme.
2 - Yükseltme.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

YÖNELTME Nedir?


1 . Yöneltmek işi, tevcih.
2 . gök bilimi Bir teleskobu veya gözlem aracını bakılacak yıldıza doğru çevirme işi.
3 . eğitim bilimi Öğrencilerin okul yaşamına, izleyecekleri derslere uyumlarını sağlamayı amaçlama, seçecekleri meslekleri yönlendirme işi.

C E H T V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Tevcih,

5 Harfli Kelimeler

Cihet, Vecih,

4 Harfli Kelimeler

Ceht, Evci, Tehi, Vect,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Eti, Hit,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, Et, Ev, He, İt, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.