TEVARÜS (TDK)


1 . Bir kimseden miras kalma, mirasa konma.
2 . Kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme.

Tevarüs kelimesi baş harfi T son harfi S olan bir kelime. Başında T sonunda S olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi Ü , yedinci harfi S . Başı T sonu S olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DİĞER Nedir?

Başka, özge, öteki, öbür: "Diğer misafirlerimle meşgul olamadım."- Ö. Seyfettin.

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

KALITIM Nedir?

Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irs, irsiyet, veraset: "Bir ülkenin tarihsel varlığı, onun sahip olduğu ölçülemez bir değerler kalıtımıdır."- M. C. Anday.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONMA Nedir?

Konmak işi.

MİRA Nedir?

Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.

MİRAS Nedir?


1 . Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.
2 . mecaz Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik.
3 . mecaz Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey: "Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır."- .

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

A E R S T V Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tevarüs,

5 Harfli Kelimeler

Avret, Evrat, Rüesa, Rüsva, Sürat, Sütre, Teras, Türev, Üsera, Vüsat,

4 Harfli Kelimeler

Erat, Etüv, Rast, Rate, Rest, Reva, Revü, Sera, Sert, Star, Ster, Süet, Süre, Ters, Tras, Türe, Ürat, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Art, Ast, Ate, Ret, Sav, Ser, Set, Süt, Tar, Tas, Tav, Ter, Tür, Üre, Üst, Var, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, At, Av, Er, Es, Et, Ev, Ra, Re, Se, Ta, Te, Üs, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.