TEVAKKUF (TDK)


1 . Durma, duraklama, eğleşme.
2 . Bağlı olma, ilgili olma.

Tevakkuf kelimesi baş harfi T son harfi F olan bir kelime. Başında T sonunda F olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi U , sekizinci harfi F . Başı T sonu F olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

DURAK Nedir?


1 . Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer: "İlk durakta otobüsten atlayarak geriye döndüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çok sayıda taksinin bir arada çalıştığı ve bağlı olduğu işletme.
3 . dil bilgisi Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi.
4 . edebiyat Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
5 . müzik Bir ölçü uzunluğunda susma.
6 . eskimiş Cümle sonundaki nokta.

DURAKLAMA Nedir?


1 . Duraklamak durumu.
2 . askerlik İlerlemekte olan bir birliğin, vakitsiz, yersiz ve düzensiz olarak yürüyüşünü durdurması.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

EĞLEŞME Nedir?

Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

A E F K K T U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tevakkuf,

7 Harfli Kelimeler

Tevafuk,

5 Harfli Kelimeler

Evkaf, Fetva, Kavuk, Kavut, Takke, Tavuk, Vakfe, Vefat,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Akut, Fevk, Fevt, Futa, Kafe, Keka, Kuka, Ufak, Vefa,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ate, Aut, Fak, Fek, Fut, Kak, Kat, Kav, Kek, Ket, Kut, Tak, Tav, Tef, Tek, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, At, Av, Ek, Et, Ev, Fa, Fe, Ke, Ta, Te, Tu, Uf, Ut, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.