TESVİYECİLİK (TDK)

Tesviyecinin işi veya mesleği.

Tesviyecilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi V , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TESVİYE Nedir?


1 . Düz duruma getirme, düzleme.
2 . ticaret Ödeme, verme.
3 . Hükûmetçe bir yere gönderilen erlere verilen ve bilet yerine geçen kâğıt.

TESVİYECİ Nedir?

Metal, tahta vb. maddelerden yapılmış parçaları istenilen biçime sokmak için işleyerek düzelten zanaatçı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C E E K L S T V Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tesviyecilik,

10 Harfli Kelimeler

Etkileyici,

9 Harfli Kelimeler

Sevicilik, Tesviyeci,

8 Harfli Kelimeler

İsevilik, Seciyeli, Seviyeli,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ciltevi, Civelek, Eksilti, Evcilik, İletici, İskelet, İstekli, Kevelci, Listeci, Silecek, Sivilce, Tekelci, Tesviye, Tevkici, Vitesli, Yetkeli, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Cetvel, Ciklet, Eskice, Eskici, Etkili, İletki, İliksi, İlkeci, İsilik, İskele, İskete, İyelik, İyicil, İyilik, Keleci, Keseli, Kesici, Kestel, Kilise, Lekeci, Seciye, Sekili, Selcik, Sevici, Seviye, Silici, Telcik, Teleks, Telvis, Tescil, Tevkil, Tevsik, Vesile, Yeltek,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celse, Ceset, Cilve, Ekici, Ekili, Elcik, Eskil, Eslek, Etlik, Etsel, Evcek, Evcik, Evcil, Eviye, Evlek, Evlik, Evsel, İkici, İkili, İleti, İsevi, İstek, İtici, İtlik, İvesi, İyice, Keles, Kesel, Kesit, Kevel, Kilis, Kilit, Kilsi, Kisve, Kitle, Levye, Likit, Liste, Sekel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Evce, Evci, Evet, Evli, İlik, İlke, İsli, İtki, Kele, Kese, Kete, Kile, Kils, Kist, Kivi, Leke, Lice, Liet, Lise, Seci, Seki, Sele,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ece, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, İye, İyi, Kel, Kes, Ket, Kil, Kit, Ley, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Tik, Yek, Yel, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Es, Et, Ev, Ey, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.