TESTİCİLİK (TDK)

Testi yapma veya satma işi.

Testicilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

TESTİ Nedir?


1 . Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı: "Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük."- R. H. Karay.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E K L S T T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Testicilik,

9 Harfli Kelimeler

Tekstilci,

8 Harfli Kelimeler

Testilik,

7 Harfli Kelimeler

Eksilti, İletici, İstekli, Listeci, Tekstil, Testici,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Eskici, Etkili, İletki, İliksi, İlkeci, İsilik, Kesici, Kilise, Sekili, Selcik, Silici, Telcik, Teltik, Tescil,

5 Harfli Kelimeler

Ekici, Ekili, Elcik, Eskil, Etlik, İkici, İkili, İleti, İstek, İtici, İtlik, Kesit, Kilis, Kilit, Kilsi, Kitle, Likit, Liste, Sekil, Setik, Sicil, Silik, Silki, Sitil, Tecil, Tekil, Tekit, Tekli, Tekst, Telis, Telsi, Tesit, Testi, Tetik, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İsli, İtki, Kile, Kils, Kist, Lice, Liet, Lise, Seci, Seki, Sili, Site, Stil, Test, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kes, Ket, Kil, Kit, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Es, Et, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.