TESMİYE (TDK)

Adlandırma, ad koyma, ad verme: "Öz şiir tesmiyesini ise gülünç ve iddialı görenler vardı."- Y. K. Beyatlı.

Tesmiye kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E . Başı T sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADLANDIRMA Nedir?

Adlandırmak işi.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

GÜLÜNÇ Nedir?

Güldürücü, tuhaf, komik: "Yüksek sesle doğruluktan bahsetmeye kalkmak gülünç bir şey olurdu."- R. N. Güntekin.

İDDİALI Nedir?


1 . Bir iddiası olan: "İddialı bir söz."- .
2 . mecaz Kendine çok güvenen.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

TESMİYE Nedir?

Adlandırma, ad koyma, ad verme: "Öz şiir tesmiyesini ise gülünç ve iddialı görenler vardı."- Y. K. Beyatlı.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

E E M S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tesmiye,

6 Harfli Kelimeler

Eyitme, İsteme,

5 Harfli Kelimeler

İsmet, İstem, Metis, Seyit, Sitem, Siyme, Yetim, Yetme, Yitme,

4 Harfli Kelimeler

Emet, Esim, Esme, Etme, İtme, Mest, Seme, Semt, Site, Yeis, Yeme, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İye, Met, Mey, Mis, Mit, Sem, Set, Sim, Sit, Tem, Tim, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Em, Es, Et, Ey, İm, İs, İt, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.