TESLİMİYETÇİ (TDK)

Boyun eğme eğiliminde olan, kabullenmiş.

Teslimiyetçi kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E L M S T T Y Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Teslimiyetçi,

10 Harfli Kelimeler

Teslimiyet,

8 Harfli Kelimeler

Çitileme,

7 Harfli Kelimeler

Çitilme, Çitleme, Çiyleme, Eylemsi, İsmetli, İstemli, İstetme, Limitet, Seçilme, Seçmeli, Simitçi, Sitemli, Tesmiye,

6 Harfli Kelimeler

Çileme, Çiseme, Çitili, Eyitme, İçilme, İçimli, İletim, İletme, İlmiye, İsimli, İsleme, İsteme, İtilme, Mestçi, Setliç, Temsil, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çelme, Çitme, Elçim, Estet, Etçil, Etsel, Eylem, İçlem, İçsel, İleti, İmleç, İslim, İsmet, İstem, İstim, Lemis, Letçe, Limit, Liste, Meles, Mesel, Metil, Metis, Meyil, Miçel, Milis, Misel, Misil, Mitil, Seçim, Seçme, Selim, Seyit, Silme, Simit, Sitem, Sitil, Siyme, Telem,

4 Harfli Kelimeler

Çete, Çile, Çise, Çiti, Elçi, Elem, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emel, Emet, Esim, Esme, Etçi, Etil, Etli, Etme, İçel, İçim, İçit, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlim, İlme, İsim, İsli, İtçe, İtme, Leçe, Liet, Lime, Lise, Mest, Seçi, Sele, Seme, Semt,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çis, Çit, Çiy, Eti, İle, İti, İye, İyi, Ley, Lim, Meç, Met, Mey, Mil, Mis, Mit, Sel, Sem, Set, Sim, Sit, Tel, Tem, Tim, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Es, Et, Ey, İç, İl, İm, İs, İt, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.