TESKERE (TDK)


1 . Sedye.
2 . Yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç.

Teskere kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi E . Başı T sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KOLLU Nedir?


1 . Kolu olan: "Kollu sandalye."- .
2 . Herhangi bir biçimde kolu olan.

MALZEME Nedir?


1 . Gereç.
2 . Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

SEDYE Nedir?

Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere: "Biraz sonra sedye yukarı çıkarılıp koridora konuldu."- M. Ş. Esendal.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

TAŞIMAK Nedir?


1 . Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek: "Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Üstünde bulundurmak: "Boynunda asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek: "Değirmenin üstünde ise değirmen koluyla birleşen çarkı taşıyan bir çanak bulunur."- S. Birsel.
4 . Boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak.
5 . (nsz) Giymek: "Devlet üniforması taşıyordu."- H. Taner.
6 . Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak.
7 . mecaz Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek.
8 . (nsz), mecaz Duymak, hissetmek: "İçlerinde her şeye karşılık bir suçluluk duygusu taşırlar."- T. Dursun K.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E E E K R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kereste, Kestere, Teskere,

6 Harfli Kelimeler

Ekstre, Erkete, Kesret, Sekter, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Ekser, Ester, Keres, Kerte, Keser, Kesre, Sekte, Seter, Setre, Teker, Terek, Teres,

4 Harfli Kelimeler

Erek, Erke, Erte, Eser, Esre, Etek, Eter, Kere, Kese, Kete, Rest, Sere, Sert, Ster, Teke, Tere, Terk, Ters,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Ker, Kes, Ket, Ret, Sek, Ser, Set, Tek, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Er, Es, Et, Ke, Re, Se, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.