TESİSATÇILIK (TDK)

Tesisat yapma işi, döşemcilik.

Tesisatçılık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖŞEM Nedir?

Tesisat: "Elektrik döşemi. Sıcak su döşemi."- .

DÖŞEMCİ Nedir?

Döşeyici, tesisatçı.

DÖŞEMCİLİK Nedir?

Döşemcinin yaptığı iş, tesisatçılık.

TESİSAT Nedir?

Döşem.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A E I I K L S S T T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tesisatçılık,

9 Harfli Kelimeler

Tesisatçı,

7 Harfli Kelimeler

Atçılık, Atletik, Çakıltı, Çatkılı, Elastik, Iskatçı, Kalıtçı, Kasetçi, Kasıtlı, Lasteks, Satılık, Tekstil, Tesisat, Tıkaçlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akçeli, Aleksi, Asetik, Asıltı, Askılı, Ateist, Atkılı, Çakılı, Çatılı, Çeltik, Çıtlık, Esaslı, Ilıkça, Ittıla, İsteka, Kalite, Kalsit, Kassıl, Kıstas, Lastik, Lateks, Salise, Saltık, Selika, Sesçil, Seslik, Setliç, Sıklet, Statik, Takılı, Taklit, Taksit, Tekila, Telaki, Teltik, Teslis, Testis, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Altes, Altık, Asılı, Asist, Asklı, Aslık, Astik, Atılı, Atlet, Çakıl, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çatık, Çatkı, Çelik, Çıkıt, Çıktı, Çıtak, Çilek, Esasi, Eskil, Etçik, Etçil, Etlik, Iskat, Islak, Islık, Itlak, İçsel, İsale, İstek, Kaçlı, Kalıç, Kalıt, Kaset, Kasıt, Kasis,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Aile, Akçe, Akıl, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Akse, Aksi, Alçı, Alet, Alıç, Alık, Altı, Ases, Asık, Asıl, Asil, Asit, Askı, Asli, Atçı, Atel, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı, Çeki, Çıkı, Çıta, Çile, Çise,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Ası, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Çak, Çal, Çat, Çek, Çıt, Çil, Çis, Çit, Ela, Elk, Eti, Isı, İka, İla, İle, İlk, İsa, İta, Kaç, Kal, Kas, Kat, Kel, Kes, Ket, Kıç, Kıl, Kıt,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, As, At, Çe, Ek, El, Es, Et, İç, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.