TERZİHANE (TDK)

Giysi biçilip dikilen yer, terzi dükkânı: "Terzihane belki biraz mübalağa ederek bu ısmarlama emrini üç beş takım ilavesiyle tefsir etmiş olabilir."- A. Ş. Hisar.

Terzihane kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Z , beşinci harfi İ , altıncı harfi H , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E . Başı T sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELKİ Nedir?


1 . Olabilir ki, muhtemel olarak.
2 . bağlaç Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal: "Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz."- Z. O. Saba.

BİÇİLİ Nedir?

Biçilmiş, kesilmiş olan.

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GİYSİ Nedir?

Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, libas, urba: "Hanımlar, tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar."- Ç. Altan.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

ISMARLAMA Nedir?


1 . Ismarlamak işi, sipariş.
2 . sıfat Ismarlanarak yaptırılan, sipariş edilen, hazır karşıtı: "Ismarlama ayakkabı."- .
3 . sıfat, mecaz İçten olmayan, baştan savma.

İLAVE Nedir?


1 . Ekleme, ulama.
2 . Eklenmiş parça.
3 . Arttırma, büyütme, abartma.
4 . Ek.

MÜBALAĞA Nedir?

Abartı.

OLABİLİR Nedir?

Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil: "Olabilir her yola başvurdum."- .

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TEFSİR Nedir?


1 . Yorumlama: "Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Yorum.
3 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama.
4 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi.
5 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.

TERZİ Nedir?


1 . Giysi biçip diken kimse: "Bir şehrin yedi mahallesinde herkesin baş eğdiği bir terzi olmalıydım."- A. İlhan.
2 . Giysi dikilen yer, terzihane.

A E E H N R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Terzihane,

7 Harfli Kelimeler

Hezaren, Nezahet, Nezaret, Zahiren,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Ahiret, Entari, Eriten, Hazine, Hazire, Hazret, İhanet, Nazire, Nehari, Rehine, Retina, Tanzir, Tenzih, Terane, Terazi, Terhin, Zahire, Zahter, Zinhar,

5 Harfli Kelimeler

Ahize, Ahret, Antre, Azeri, Erzin, Ezani, Ezine, Hazin, Hazne, Hertz, Herze, Hezen, Hitan, Hizan, İhraz, İhtar, İhzar, İzhar, Nazir, Nehir, Nezih, Nezir, Rahne, Rehin, Tahin, Tarih, Tariz, Tehir, Tenha, Terzi, Tiner, Tiran, Zahir, Zahit, Zaten, Zehir,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Ahiz, Ateh, Azit, Enez, Enir, Erat, Eren, Erin, Erte, Eten, Eter, Ezan, Hain, Haiz, Hane, Hani, Hare, Hart, Hiza, İane, İare, İnat, İnha, İrat, İzah, İzan, Narh, Nazi, Nere, Nezt, Nite, Niza, Raht, Rant, Rate, Reha, Reze, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Arz, Ate, Ati, Eti, Eza, Han, Har, Hat, Haz, Her, Hin, Hit, İta, Nar, Naz, Net, Ret, Tan, Tar, Ten, Ter, Tez, Tin, Tiz, Zan, Zar, Zat, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, Ar, At, Az, Eh, En, Er, Et, Ha, He, İn, İt, İz, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.