TERTİPLEYİCİ (TDK)

Düzenleyen, hazırlayan (kimse).

Tertipleyici kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi P , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi İ , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

C E E L P R T T Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tertipleyici,

9 Harfli Kelimeler

Terletici,

8 Harfli Kelimeler

Tertipli,

7 Harfli Kelimeler

Eritici, İlerici, İletici, Yeterli,

6 Harfli Kelimeler

Epitel, Etriye, Eyerci, Eyerli, İpilti, İyicil, Perili, Perlit, Pireli, Tecrit, Tepeli, Tereci, Tertip, Tipili, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Celep, Cirit, Epeyi, İleri, İleti, İrice, İrite, İtici, İyice, Lipit, Liret, Litre, Pelit, Pelte, Pirit, Recep, Tecil, Tepir, Terli, Tetir, Teyel, Teyit, Tirit, Tirle, Yerel, Yerli, Yeter,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Celp, Cilt, Ecel, Ecir, Elci, Elit, Elti, Eper, Epey, Erce, Eril, Erte, Eter, Etil, Etli, Eyer, Lice, Liet, Peri, Pert, Pili, Pire, Reel, Reye, Tepe, Tepi, Tere, Teyp, Tipi, Tire, Titr, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Cep, Cer, Cet, Cip, Ece, Epe, Eti, İle, İri, İti, İye, İyi, Lep, Ley, Lir, Pey, Pil, Pir, Ret, Rey, Tel, Ter, Tip, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Er, Et, Ey, İl, İp, İt, Le, Pe, Re, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.