TERTİPLENMEK (TDK)


1 . Sıraya konulmak, düzene sokulmak.
2 . Düzenlenmek, hazırlanmak.

Tertiplenmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi P , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLENMEK Nedir?


1 . Düzenli, düzgün duruma getirilmek: "Yayın ve propaganda işleri bu yeni hayata göre düzenlenecektir."- Y. Z. Ortaç.
2 . Yapılmak, tertip edilmek.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

HAZIRLANMAK Nedir?


1 . Hazır duruma getirilmek: "Şimdi adanın lüks otellerinde akşam yemeği hazırlanıyordu."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . (-e) Hazır olmak, kendini hazırlamak: "Bir bayram günü, bütün köy halkı, o ikindi yapılacak deve güreşini seyretmeye hazırlanıyordu."- A. İlhan.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONULMA Nedir?

Konulmak işi.

KONULMAK Nedir?

Koyma veya konma işi yapılmak: "Yemeğe tuz konuldu."- .

SOKU Nedir?


1 . Taş dibek: "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu."- Halk türküsü.
2 . Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak.

SOKULMA Nedir?

Sokulmak işi.

SOKULMAK Nedir?


1 . Sokma işine konu olmak.
2 . Girmek: "Yorganın altına sokulmak."- .
3 . Yanaşmak, yaklaşmak: "Bazen de dayanamaz, yanına sokulur, saçlarını okşardı."- T. Buğra.

E E E K L M N P R T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tertiplenmek,

11 Harfli Kelimeler

Tertiplemek, Tertiplenme,

10 Harfli Kelimeler

Pirelenmek, Tepirlemek, Tertipleme,

9 Harfli Kelimeler

Erteletim, Etkilenme, İtelenmek, Nitelemek, Pinekleme, Pirelenme, Telemetri, Tepikleme, Tepirleme, Terementi, Terletmek, Tetikleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Entelekt, Entertip, Epikerem, Etkileme, Etlenmek, Ettirmek, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Kerpeten, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Mektepli, Metrelik, Niteleme, Renkleme, Tepilmek, Tepinmek, Terlemek, Terletme, Tiplemek, Tireleme, Titremek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekletme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Eprimek, Erinmek, Eritmek, Ermenek, Eteneli, Etlenme, Ettirme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İplemek, İteleme, İtlenme, Kelepir, Kemerli, Keneler, Kenetli, Kerempe, Kreplin, Mertlik, Metelik, Metilen, Pekitme, Pelerin, Tekerli, Tekleme, Tenteli, Tepelik, Tepilme, Tepinme, Tepkime,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Epitel, Eprime, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Etiket, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Keleme, Kelime, Kement, Kemere, Kenter, Kentet, Kentli, Kerime, Kermen, Kertme, Kirmen, Kreten, Lineer, Mektep, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İtmek, Kelem, Kelep, Keler, Kemer, Kemre, Kenet, Kepir, Kepme, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekip, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Eper, Epik, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etil, Etki,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Kep, Ker, Ket, Kil, Kim, Kin, Kip, Kir, Kit, Lep, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Pek, Pik, Pil, Pim, Pir, Ret, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İp, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Pe, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.