TERSİNMEK (TDK)


1 . Geri dönmek, rücu etmek.
2 . Hiddetlenmek, aksilik etmek.

Tersinmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı T sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKSİLİK Nedir?


1 . Terslik, zıtlık, karşıtlık.
2 . mecaz İnatçılık, huysuzluk: "Ayyaşlığımdan, sersemliğimden, aksiliğimden bütün müşterilerim, arkadaşlarım bizar oldular."- A. Gündüz.
3 . mecaz Bir işin yolunda gitmemesi durumu, uygunsuzluk, elverişsizlik: "Dönmeyi kararlaştırmış da olsa bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı."- T. Buğra.

DÖNME Nedir?


1 . Dönmek işi: "Dönmeyi kararlaştırmış da olsa bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı."- T. Buğra.
2 . Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
3 . matematik Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
4 . sıfat, din b. (***) Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.

DÖNMEK Nedir?


1 - Kendi ekseni ya da başka bir şeyin çevresinde devinmek.
2 - Geri gelmek, geri gitmek.
3 - Yönelmek.
4 - Sapmak.
5 - Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek.
6 - Sınıfta kalmak.
7 - İnanç, din ya da kanısını değiştirmek.
8 - Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak.
9 - "Dolap, dalavere" gibi sözcüklerle yapılmak, çevrilmek anlamında kullanılır.
10 - Belirli bir yerde dolaşmak. 1
1 - Kendini bir yandan bir yana çevirmek. 1
2 - Yönetilmek, düzene konulmak, çekip çevrilmek. 1
3 - Bırakılan bir konu ya da işe başlamak; söz konusu etmek, anımsamak.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

HİDDET Nedir?

Öfke, kızgınlık.

HİDDETLENME Nedir?

Hiddetlenmek işi.

HİDDETLENMEK Nedir?

Kızmak, öfkelenmek: "Hiddetlendi. Fırlak ve al yanakları titremeye başladı."- Ö. Seyfettin.

RÜCU Nedir?


1 - Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme.
2 - Kayıtım.

E E K M N R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tersinmek,

8 Harfli Kelimeler

Esritmek, Estirmek, İstenmek, Kestirme, Sektirme, Tersinme,

7 Harfli Kelimeler

Ekstrem, Ektirme, Erinmek, Eritmek, Esirmek, Eskitme, Esrimek, Esritme, Estirme, İstemek, İstenme, Kesinme, Kimesne, Sekitme, Seminer, Tersine,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Ekstre, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Ertesi, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, Etkime, İskete, İsteme, İtenek, Kement, Kenter, Kerime, Kermen, Kermes, Kertme, Kesret, Kirmen, Kreten, Menisk, Mersin, Mertek, Mesire, Mesken, Mesnet, Metres, Metrik, Metris, Mikser, Misket, Neresi, Resmen, Sekmen, Sekter,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Ekser, Eksin, Enser, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Esire, Esmek, Esmer, Esnek, Esrik, Ester, Etken, Etkin, Etmek, Etmen, Etnik, İmren, İnmek, İrkme, İrsen, İsmen, İsmet, İstek, İstem, İster, İtmek, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Keres, Kerim, Kerte, Kerti, Kesen, Keser,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Eksi, Ekti, Emek, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Ense, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Esen, Eser, Esik, Esim, Esin, Esir, Eski, Esme, Esre, Etek, Eten, Eter, Etik, Etki, Etme, İken, İnek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Eti, İrs, Kem, Ker, Kes, Ket, Kim, Kin, Kir, Kit, Men, Met, Mir, Mis, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Sek, Sem, Sen, Ser, Set, Sik, Sim, Sin, Sit, Ski, Tek, Tem, Ten, Ter, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Er, Es, Et, İm, İn, İs, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.