TERSİNİRLİK (TDK)

Tersinir bir olayın özelliği.

Tersinirlik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

TERSİNİR Nedir?

Bir olayın ortaya çıkma şartlarındaki sonsuz küçük bir değişikliğin etkisiyle herhangi bir anda yön değiştirebilen (kimyasal, fiziksel ve mekanik dönüşüm).

E K L N R R S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tersinirlik,

9 Harfli Kelimeler

Kesintili,

8 Harfli Kelimeler

Esintili, İskitler, Serinlik, Silkinti, Terliksi, Tersinir,

7 Harfli Kelimeler

Eksilti, Erinlik, Erirlik, Eristik, Esirlik, İlistir, İrkinti, İstekli, İsterik, Kesinti, Kesirli, Neritik, Nikelsi, Nitelik, Reislik, Rintlik, Selinti, Sertlik, Siirtli, Silinti, Sinirli, Sirkeli, Sterlin, Terslik, Tesirli,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Eriksi, Esinti, Etkili, İletki, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, İrilik, İrinli, İrinti, İsilik, İsteri, Kentli, Kilise, Kirtil, Kriter, Netlik, Nikris, Renkli, Riskli, Sekili, Serili, Siktir, Sinlik, Sirken, Steril, Tekrir, Teksir, Telkin, Tenkil, Tenkis, Tensik, Tensil, Terkin, Terlik, Teskin, Tinsel,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksin, Erkin, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etkin, Etlik, Etnik, İkili, İksir, İleri, İleti, İlkin, İrite, İrsen, İstek, İster, İtlik, Kerti, Kesin, Kesir, Kesit, Kiler, Kilis, Kilit, Kilsi, Kinli, Kiril, Kirli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Liret, Lirik, Liste, Litre,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erin, Esik, Esin, Esir, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnek, İnik, İnti, İrin, İris, İsli, İtki, Kent, Kile, Kils, Kist, Lens, Liet, Link, Lise, Nesi,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, İti, Kel, Ker, Kes, Ket, Kil, Kin, Kir, Kit, Lir, Net, Ret, Sek, Sel, Sen, Ser, Set, Sik, Sin, Sit, Ski, Tek, Tel, Ten, Ter, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Es, Et, İl, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.