TERSANE (TDK)

Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh: "İstanbul'un camileri, tersaneleri, uzaktan seyrettiği sarayları onu çok meşgul etti"- N. Hikmet.

Tersane kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi E . Başı T sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CAMİ Nedir?


1 - Toplayan, bir araya getiren.
2 - İçine alan, içinde bulunduran.

CAMİ Nedir?

Müslümanların hep birlikte tapınmak için toplandıkları yer.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

GEMİLİK Nedir?

Tersane.

HİKMET Nedir?


1 - Bilgelik.
2 - Felsefe.
3 - Neden, gizli neden.
4 - Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı.
5 - Özlü söz, °vecize.
6 - Fizik.

MEŞGUL Nedir?


1 - Bir işle uğraşan, iş görmekte olan.
2 - Çalışır, kullanılır durumda olan, dolu.
3 - Her an çalışan (kimse).
4 - (Zihin, kafa için) Düşünceye dalmış, dalgın.

SARA Nedir?

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi.

SARAY Nedir?


1 . Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.
2 . Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı: "Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı."- .
3 . mecaz Görkemli ve gösterişli yapı: "Bu ev bir saray."- .
4 . eskimiş Devlet başkanı ve çevresi: "Saraydan çağrılmış."- .

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

TERSANE Nedir?

Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh: "İstanbul'un camileri, tersaneleri, uzaktan seyrettiği sarayları onu çok meşgul etti"- N. Hikmet.

UZAKTAN Nedir?


1 . Uzak yerden: "Merak bu ya, bir gün uzaktan seyredeceğim bizim takımı."- Y. Z. Ortaç.
2 . Uzak olarak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A E E N R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Serenat, Seretan, Tersane,

6 Harfli Kelimeler

Esaret, Terane,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Ensar, Enser, Ester, Resen, Saten, Senet, Seren, Seter, Setre, Teras, Teres, Trans,

4 Harfli Kelimeler

Ense, Erat, Eren, Erte, Esen, Eser, Esna, Esre, Eten, Eter, Nere, Rant, Rast, Rate, Rest, Sena, Sene, Sent, Sera, Sere, Sert, Star, Sten, Ster, Tane, Tere, Ters, Tras, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Art, Ast, Ate, Nar, Nas, Net, Ret, San, Sen, Ser, Set, Tan, Tar, Tas, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, At, En, Er, Es, Et, Ne, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.