TERMODİNAMİK (TDK)

Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu.

Termodinamik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi O , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ENERJİ Nedir?


1 . Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke: "Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."- .
2 . Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
3 . mecaz Manevi güç: "Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim."- P. Safa.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KİNETİK Nedir?


1 . Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı.
2 . kimya Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı.
3 . sıfat, fizik Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

A D E K M M N O R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Termodinamik,

10 Harfli Kelimeler

Komanditer,

9 Harfli Kelimeler

İndirtmek, Komandite,

8 Harfli Kelimeler

Demokrat, Diktirme, İndirmek, İndirtme, Kamineto, Komandit, Kromatin, Romantik,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Anekdot, Aneroit, Antikor, Aritmik, Armonik, Deminki, Derinti, Dinamik, Dinamit, Direnim, Doktrin, Entrika, İdentik, İktidar, İktiran, İmrenti, İndirme, İntikam, Keratin, Kiremit, Mademki, Makedon, Makrome, Maroken, Martini, Metodik, Minorka, Neritik, Nitekim, Ordinat, Tedarik,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Amorti, Anemik, Antrok, Aritmi, Armoni, Atomik, Dekont, Demiri, Derman, Dikine, Dikmen, Dimmer, Dimnit, Dinamo, Dineri, Dinmek, Direkt, Ditmek, Donmak, Edinim, Edinti, Ekinti, Entari, Erotik, Etamin, İkamet, İmamet, İmaret, İmtina, İnikat, İronik, Kadiri, Karine, Karton, Katmer, Kemani, Kendir, Kindar, Kirmen,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Akont, Akort, Anemi, Anide, Anime, Anket, Antik, Antre, Daire, Dekan, Dekar, Dekor, Demin, Demir, Denim, Derik, Derin, Diken, Dikim, Dikit, Dikme, Dikta, Dikte, Dinar, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Dirim, Ditme, Donam, Donma, Donra, Ekran, Emtia, Endam, Erika, Erkan,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Akim, Akit, Akne, Akor, Amin, Amir, Amit, Amme, Amor, Anot, Aort, Atik, Atom, Daim, Dair, Dane, Dank, Dart, Demo, Deni, Denk, Deri, Derk, Dert, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Done, Dram, Dren, Edat, Edik, Edim, Edna, Ekim, Ekin,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Din, Dok, Don, Eda, Edi, Eko, Erk, Eti, İde, İka, İki, İma, İni, İri, İta, İti, Kam, Kan, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Kim, Kin, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, At, De, Do, Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Od, Ok, Om, On, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.