TERİMSEL (TDK)

Terimle ilgili.

Terimsel kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı T sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

E E L M R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Esritme, Estirme, Semerli, Serilme,

6 Harfli Kelimeler

Eritme, Ertesi, Esirme, Esrime, İletme, İsleme, İsteme, Mesire, Metres, Metris, Steril, Temsil, Tersim, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Esire, Esmer, Ester, Etsel, İsmet, İstem, İster, Lemis, Liret, Liste, Litre, Meles, Meres, Meret, Mersi, Mesel, Metil, Metis, Metre, Misel, Remel, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Selim, Semer, Serim, Serme, Seter, Setir, Setre, Silme, Sitem, Telem, Teles, Telis, Telsi, Temel,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emir, Eril, Erim, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eter, Etil, Etli, Etme, İlme, İtme, Liet, Lime, Lise, Meri, Mert, Mest, Reel, Reis, Remi, Rest, Sele, Seme, Semt, Sere, Seri, Sert, Site, Ster,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İrs, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Ret, Sel, Sem, Ser, Set, Sim, Sit, Tel, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.