TERİMBİLİMSEL (TDK)

Terimbilimle ilgili.

Terimbilimsel kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi E , onüçüncü harfi L . Başı T sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

TERİMBİLİM Nedir?

Terim yapımıyla ilgili sorunları ele alan, bu alanda uygulanması gereken kuralları saptayan, yöntem oluşturan, terimleri her yönüyle inceleyen uygulamalı dilbilim dalı.

B E E L L M M R S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Belirtilme,

9 Harfli Kelimeler

Belirtili, Biletilme, Bitirilme, Estirilme, Mililitre, Milimetre, Misilleme, Simetrili,

8 Harfli Kelimeler

Belirtme, Bertilme, Betimsel, Bilimsel, Bitlisli, Elbiseli, Eritilme, İletilme, Meristem, Semirtme,

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Belirli, Belirme, Belirti, Besteli, Biletli, Biletme, Birleme, Bitimli, Bitirim, Bitirme, Embesil, Esritme, Estirme, İlistir, İsmetli, İstemli, Resimli, Rimelli, Ritimli, Semerli, Semirme, Serilme, Siirtli, Simetri, Sitemli, Teberli, Temelli, Teselli, Tesirli,

6 Harfli Kelimeler

Bellem, Bereli, Bertme, Besili, Betili, Bileme, Birisi, Bismil, Bitler, Bitlis, Elbise, Elemli, Emilme, Eritme, Ertesi, Esirme, Esrime, İletim, İletme, İmleme, İsimli, İsleme, İsteme, İsteri, İtilme, Liseli, Meltem, Memeli, Mesire, Metres, Metris, Millet, Serili, Steril, Tembel, Temsil, Tersim, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Belli, Beril, Beste, Beter, Betim, Bilet, Bilim, Bilir, Bilme, Birim, Birli, Bitim, Bitli, Bitme, Ebeli, Elbet, Erime, Esire, Esmer, Ester, Etsel, İblis, İbret, İleri, İleti, İllet, İrite, İslim, İsmet, İstem, İster, İstim, Lemis, Libre, Limit, Liret, Liste, Litre, Meles,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Besi, Beti, Bile, Bili, Biri, Brit, Ebet, Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Emme, Emmi, Eril, Erim, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eter, Etil, Etli, Etme, İbis, İbre, İlim, İlle, İlme, İris,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eti, İle, İri, İrs, İti, Leb, Lim, Lir, Met, Mil, Mim, Mir, Mis, Mit, Ret, Sel, Sem, Ser, Set, Sim, Sit, Tel, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Er, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.