TERİMBİLİMCİ (TDK)

Terimbilim uzmanı.

Terimbilimci kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TERİMBİLİM Nedir?

Terim yapımıyla ilgili sorunları ele alan, bu alanda uygulanması gereken kuralları saptayan, yöntem oluşturan, terimleri her yönüyle inceleyen uygulamalı dilbilim dalı.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

B C E L M M R T İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci,

7 Harfli Kelimeler

Belirti, Bilimci, Bitimli, Bitirim, Bitirme, Eritici, İlerici, İletici, Remilci, Ritimli,

6 Harfli Kelimeler

Betili, Bilici, Bitler, İletim, İtilme, Tebcil,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Beril, Betim, Bilet, Bilim, Bilir, Bilme, Birci, Birim, Birli, Bitim, Bitli, Bitme, Cebir, Cemil, Cibre, Cimri, Cirim, Cirit, Emici, İbret, İleri, İleti, İrice, İrite, İtici, Libre, Limit, Liret, Litre, Merci, Mermi, Metil, Milim, Mimli, Mirim, Mitil, Recim, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Beti, Bile, Bili, Biri, Brit, Celi, Cemi, Cilt, Ecir, Elci, Elim, Elit, Elti, Emir, Emmi, Eril, Erim, Etil, Etli, İbre, İlim, İlme, İtme, Lice, Liet, Lime, Meri, Mert, Miri, Remi, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Cem, Cer, Cet, Cim, Eti, İle, İri, İti, Leb, Lim, Lir, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Ret, Tel, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.