TEREDDÜTSÜZ (TDK)


1 . Tereddüdü olmayan, tereddüde yol açmayan, duraksamasız.
2 . zarf Kararlı olarak, duraksamadan: "Tereddütsüz Avrupa'nın tekniğini, bilgisini alacağız."- O. S. Orhon.

Tereddütsüz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi D , altıncı harfi D , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

ALACA Nedir?


1 . Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala.
2 . sıfat İki veya daha çok renkli.
3 . Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma.
4 . Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez.
5 . bitki bilimi Ağaçta ilk olgunlaşan meyve: "Bu incirin alacasını ben yedim."- .
6 . bitki bilimi Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DURAK Nedir?


1 . Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer: "İlk durakta otobüsten atlayarak geriye döndüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çok sayıda taksinin bir arada çalıştığı ve bağlı olduğu işletme.
3 . dil bilgisi Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi.
4 . edebiyat Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
5 . müzik Bir ölçü uzunluğunda susma.
6 . eskimiş Cümle sonundaki nokta.

DURAKSAMA Nedir?

Duraksamak durumu, tereddüt: "Kuşkularım ve duraksamalarımla, bir türlü durmuş oturmuş bir düzene kavuşamamanın acısını çekiyorum."- E. Bener.

DURAKSAMASIZ Nedir?

Duraksaması olmayan, tereddütsüz.

KARARLI Nedir?


1 . Kesin karar vermiş olan.
2 . Kararında direnen, kararını değiştirmeyen: "Eskiden çok kararlıyken şimdi gevşemiş gibi idi."- M. Ş. Esendal.
3 . Düzenli, dengeli, ölçülü, istikrarlı, stabil.

TERE Nedir?

Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki (Lepidium).

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

D D E E R S T T Z Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tereddütsüz,

8 Harfli Kelimeler

Tereddüt,

7 Harfli Kelimeler

Derdest,

6 Harfli Kelimeler

Dürüst,

5 Harfli Kelimeler

Deste, Dürtü, Dürzü, Ester, Estet, Seter, Setre, Sütre, Teres, Tütsü, Üzere, Zerde,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Dere, Ders, Dert, Derz, Düet, Dürü, Düse, Düze, Eder, Erte, Eser, Esre, Eter, Etüt, Rest, Reze, Sere, Sert, Sezü, Ster, Süet, Süre, Sürü, Tere, Ters, Test, Türe, Tüze, Üste, Üzre,

3 Harfli Kelimeler

Düz, Ede, Ret, Ser, Set, Süt, Ter, Tez, Tür, Üre, Üst, Ütü, Zer,

2 Harfli Kelimeler

De, Er, Es, Et, Re, Se, Te, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.