TERCÜMAN (TDK)

Çevirmen.

Tercüman kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi C , beşinci harfi Ü , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı T sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

ÇEVİRMEN Nedir?


1 . Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman.
2 . Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim: "Çevirmen güncel çalışmaları nedeniyle bu romandan sık sık uzaklaşmak durumunda kalıyordu."- S. İleri.

A C E M N R T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tercüman,

6 Harfli Kelimeler

Amentü, Mercan, Müncer, Namert, Tercan,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Ceman, Cüret, Encam, Mecra, Metan, Natür, Necat, Tümce, Tümen, Tünme, Ücret, Ümera, Ümran,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Cart, Eman, Enam, Erat, Marn, Mart, Menü, Mera, Mert, Meta, Mürt, Name, Nema, Rant, Rate, Tane, Tema, Tren, Türe, Ücra, Ürat, Ürem, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ant, Art, Ate, Cam, Can, Car, Cem, Cer, Cet, Mat, Men, Met, Nam, Nar, Nem, Net, Ram, Ret, Tam, Tan, Tar, Tem, Ten, Ter, Tüm, Tün, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, At, Ce, Em, En, Er, Et, Me, Ne, Nü, Ra, Re, Ta, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.