Terbiyesizleşme

  1. [isim] Terbiyesizleşmek işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Terbiyesizleşme kelimesi baş harfi t son harfi e olan bir kelime.Başında t sonunda e olan kelimenin birinci harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi b , beşinci harfi i , altıncı harfi y , yedinci harfi e , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi z , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e . Başı t sonu e olan 15 harfli kelime.