TERAKKİ (TDK)


1 . İlerleme, yükselme, gelişme.
2 . felsefe İlerleme.

Terakki kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

İLERLEME Nedir?


1 . İlerlemek işi.
2 . Terfi, terakki: "Hâkim ve savcıların ... meslekte ilerlemeleri ... kanunla düzenlenir."- Anayasa.
3 . felsefe Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki.

YÜKSELME Nedir?


1 . Yükselmek işi, itila.
2 . Terfi: "... askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir."- Anayasa.
3 . coğrafya Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması: ": "Filika hafif hafif sallanıyor, denizin alçalıp yükselmesine ayak uydurmuş."- Z. Selimoğlu.
4 . jeoloji Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi.

A E K K R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Terakki,

6 Harfli Kelimeler

Arktik, Kertik, Kriket, Rikkat,

5 Harfli Kelimeler

Erika, Katre, Kerki, Kerti, Raket, Rakik, Rakit, Rekat, Takke, Tarik, Tekir, Terki, Trake,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akit, Atik, Ekti, Erat, Erik, Etik, Etki, İare, İrat, Kare, Kari, Kart, Kati, Keka, Kira, Rate, Rika, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Erk, Eti, İka, İta, Kak, Kar, Kat, Kek, Ker, Ket, Kik, Kir, Kit, Ret, Tak, Tar, Tek, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, At, Ek, Er, Et, İt, Ke, Ki, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.