TEPKEBİLİM (TDK)

Bütün davranışların tepkeler yoluyla açıklanıp yorumlanabileceğini öne süren görüş.

Tepkebilim kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı T sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TEPKE Nedir?


1 . Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı, refleks.
2 . ruh bilimi Dıştan gelen bir uyarım sonucunda doğan ve hareket, salgı vb. tepkilere yol açan samimiyetsiz sinir etkinliği, refleks.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

YORUM Nedir?


1 . Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
2 . Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay.
3 . Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
4 . Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
5 . müzik, tiyatro Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

B E E K L M P T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tipilemek,

8 Harfli Kelimeler

Biletmek, İkiletme, İpilemek, Mektepli, Pembelik, Tepilmek, Tipileme, Tiplemek,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bilemek, Biletme, Eliptik, İkileme, İletmek, İpileme, İplemek, İtilmek, Metelik, Metilik, Pekitme, Tepelik, Tepilme, Tepkili, Tepkime, Tipleme,

6 Harfli Kelimeler

Betili, Bileme, Bilmek, Bitmek, Ebelik, Ekilme, Emekli, Epitel, Etkili, Etkime, İkilem, İletim, İletki, İletme, İpekli, İtilme, Kelime, Mektep, Melike, Peltek, Tekmil, Tembel, Temlik, Tepeli, Tepmek,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belik, Belit, Belki, Betik, Betim, Bilek, Bilet, Bilim, Bilme, Bitek, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Bitme, Ebeli, Ekili, Eklem, Elbet, Elmek, Emlik, Etlik, Etmek, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İplik, İtlik, İtmek, Kelem, Kelep, Kepme, Kilim, Kilit, Kitle,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Bili, Ebet, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Epik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İbik, İlik, İlim, İlke, İlme, İpek, İtki, İtme, Kebe, Kele, Keme, Kete, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Ebe, Eke, Elk, Epe, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Kep, Ket, Kil, Kim, Kip, Kit, Leb, Lep, Lim, Met, Mil, Mit, Pek, Pik, Pil, Pim, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Et, İl, İm, İp, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.