TEPİŞMEK (TDK)


1 . Birbirini tepmek: "O günlerde, atlar tepişecek diyordu."- T. Buğra.
2 . İtişip kakışmak.

Tepişmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

İTİŞ Nedir?

İtme işi.

KAKIŞMA Nedir?

Kakışmak işi.

KAKIŞMAK Nedir?

Dürtüşmek, itişmek.

TEPİ Nedir?

Bir işi yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek, içtepi, itki.

TEPİŞ Nedir?

Tepme işi.

TEPME Nedir?


1 . Tepmek işi.
2 . halk ağzında Tekme.
3 . sıfat, halk ağzında Suda çiğnenerek keçeleştirilen yünden dokunmuş (kumaş, keçe vb.).

E E K M P T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tepişmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, İşetmek, Pekişme, Pekitme, Tepişme, Tepkime,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Etkime, İşemek, İşetme, Mektep, Pişmek, Tepmek,

5 Harfli Kelimeler

Eşmek, Etmek, İşeme, İtmek, Kepme, Petek, Piket, Pişek, Pişme, Şepit, Şetim, Tekme, Temek, Tepik, Tepiş, Tepke, Tepki, Tepme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekme, Ekşi, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emiş, Epik, Eşek, Eşik, Eşit, Eşme, Etek, Etik, Etki, Etme, İpek, İşte, İtme, Keme, Kete, Kipe, Meke, Meşe, Meşk, Peki, Pike, Pişt, Şike, Teke, Tepe, Tepi, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Epe, Eti, Kem, Kep, Keş, Ket, Kim, Kip, Kit, Met, Mit, Pek, Peş, Pik, Pim, Şek, Şem, Şet, Şip, Tek, Tem, Tik, Tim, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Eş, Et, İm, İp, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Pe, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.