TEPETAKLAK (TDK)

Başı aşağı gelecek biçimde, tepesi üstü.

Tepetaklak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAĞI Nedir?


1 . Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı.
2 . Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri.
3 . sıfat Bir yere göre daha alçak yerde bulunan: "Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik."- A. Gündüz.
4 . sıfat Bayağı, adi.
5 . sıfat, mecaz Niteliği düşük, kötü: "Aşağı mal."- .
6 . sıfat, mecaz Daha küçük, daha az: "On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez."- .
7 . sıfat, mecaz Değeri daha az.
8 . zarf Aşağıya, yere doğru: "Aşağı inmek."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GELECEK Nedir?


1 . Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati: "Karakteri ve zekâsı gelecek için insana umut ışığı veriyordu."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel: "Kız, gelecek baharda yine geleceklerini müjdeledi."- O. C. Kaygılı.

TEPE Nedir?


1 . Bir şeyin en üstteki bölümü: "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Birinin yanı başı, baş ucu: "Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü: "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi: "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . matematik Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematik İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematik Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

A A E E K K L P T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tepetakla,

6 Harfli Kelimeler

Atalet, Kalpak, Kaltak, Kapela, Patlak, Pekala, Peltek, Plaket,

5 Harfli Kelimeler

Aptal, Atlet, Kalak, Kapak, Kelek, Kelep, Kepek, Ketal, Klapa, Lakap, Paket, Palet, Patak, Patal, Pelte, Petek, Plaka, Takat, Takke, Takla, Talak, Talep, Tekel, Tekke, Telek, Tepke,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Alet, Apak, Apel, Atak, Atel, Elek, Etap, Etek, Kaka, Kala, Kale, Kalp, Keka, Keke, Kele, Kete, Laka, Lake, Lapa, Lata, Leke, Pakt, Pala, Pata, Plak, Taat, Taka, Takt, Talk, Tapa, Teke, Tela, Tepe,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alp, Alt, Ata, Ate, Eke, Ela, Elk, Epe, Kak, Kal, Kap, Kat, Kek, Kel, Kep, Ket, Lak, Lap, Lep, Pak, Pal, Pat, Pek, Tak, Tal, Tat, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, Ek, El, Et, Ke, La, Le, Pe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.