TEPELİTAVUKGİLLER (TDK)

Tavuksular takımının bir familyası.

Tepelitavukgiller kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi V , onuncu harfi U , onbirinci harfi K , onikinci harfi G , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi L , Başı T sonu R olan 17 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAVUKSULAR Nedir?

Tavukları ve tepeli tavukları içine alan bir takım.

A E E E G K L L L P R T T U V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tavukgiller,

9 Harfli Kelimeler

Lateritli, Telepatik, Terelelli,

8 Harfli Kelimeler

Aktivite, Alevilik, Atgiller, Etiketli, Gariplik, Kaliteli, Litrelik, Perlitli, Pitikare, Pratikte, Putrelli, Telekart, Telepati, Teltikli, Tertipli,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Arketip, Atletik, Eliptik, Elitlik, Ellilik, Eltilik, Ergilik, Erillik, Evirtik, Evlilik, Gaileli, Gaiplik, Gelirli, Gerekli, Gerelti, Gerilek, Gerilik, Gerilla, İlaveli, İlerlek, İllegal, İlletli, İrtikap, Kelepir, Kerevet, Kerevit, Kuartet, Lalelik, Lapilli, Laterit, Liparit, Lutilik, Paletli, Partili, Patetik, Realite, Talipli, Tekerli, Telkari,

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Aletli, Alevli, Algler, Alivre, Aplike, Apreli, Ekarte, Epitel, Erkete, Etiket, Etkili, Galeri, Gerili, Getiri, Gevrek, Gripli, İletki, İllaki, İpekli, İptila, İtalik, İtikal, İtikat, Kalevi, Kalite, Kalpli, Kareli, Karpit, Kartel, Kevgir, Kirtil, Kullap, Kulvar, Laleli, Lekeli, Levrek, Lipari, Parite, Patrik,

5 Harfli Kelimeler

Akrep, Alevi, Alkil, Aplik, April, Atlet, Avret, Avurt, Ekili, Ekler, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Etlik, Evlat, Evlek, Evlik, Evrak, Evrat, Evrik, Gaile, Galip, Garip, Gavur, Gelir, Gerek, Gitar, Gitti, Guatr, Gulet, İlave, İleri, İleti, İlkel, İllet, İpeka, İplik, İptal, İrite,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akil, Akit, Akli, Akur, Akut, Alet, Alev, Alil, Alpu, Apel, Apre, Atel, Atik, Avlu, Ekip, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Eper, Epik, Erat, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Erte, Etap, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ait, Alg, Ali, Alp, Alt, Ari, Ark, Arp, Art, Ate, Ati, Aut, Ege, Eke, Ela, Elk, Epe, Erg, Erk, Eti, Gak, Gar, Gri, Gut, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İta, İti, Kal, Kap, Kar, Kat, Kav, Kel, Kep,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, Av, Ek, El, Er, Et, Ev, Ge, İl, İp, İt, Ke, Ki, La, Le, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Tu, Ur, Ut, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.