TEPELİTAVUK (TDK)

Tepelitavukgillerden, Güney Amerika'da yaşayan, ağaçlara tırmanan bir kuş türü (Opisthocomus hoazin).

Tepelitavuk kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi V , onuncu harfi U , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

GÜNEY Nedir?


1 . Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı: "Konya, Ankara'nın güneyindedir."- .
2 . Güneş gören yer.
3 . Lodos.

TEPE Nedir?


1 . Bir şeyin en üstteki bölümü: "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Birinin yanı başı, baş ucu: "Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü: "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi: "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . matematik Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematik İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematik Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

TEPELİ Nedir?


1 . Tepesi olan: "Tepeli arazi."- .
2 . Başında sorguç, hotoz vb. bir süs bulunan (kuş): "Tepeli tavuk."- .

TEPELİTAVUK Nedir?

Tepelitavukgillerden, Güney Amerika'da yaşayan, ağaçlara tırmanan bir kuş türü (Opisthocomus hoazin).

TEPELİTAVUKGİLLER Nedir?

Tavuksular takımının bir familyası.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A E E K L P T T U V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Telepatik,

8 Harfli Kelimeler

Telepati,

7 Harfli Kelimeler

Atletik, Patetik, Tepelik, Tilavet, Tuvalet, Vekalet,

6 Harfli Kelimeler

Aplike, Epitel, Etiket, Kalevi, Kalite, Peltek, Plaket, Taklip, Taklit, Teakup, Tekapu, Tekila, Telaki, Teltik, Tepeli, Tevali, Tevkil, Tevlit, Tutkal, Vualet,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aplik, Atlet, Etlik, Evlat, Evlek, Evlik, İlave, İpeka, İptal, Kaput, Katil, Katip, Kavil, Kavut, Kelep, Ketal, Kevel, Kitap, Kitle, Kuple, Lavuk, Paket, Palet, Patik, Pelit, Pelte, Petek, Piket, Pilav, Plati, Takip, Takti, Talep, Talik, Talip, Tatil, Tavik, Tavuk, Teali,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akit, Akli, Akut, Alet, Alev, Alpu, Apel, Atel, Atik, Avlu, Ekip, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Epik, Etap, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Evet, Evla, Evli, İlke, İpek, İpka, İtap, Kail, Kale, Kalp, Kati, Kavi, Kele, Kete,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alp, Alt, Ate, Ati, Aut, Eke, Ela, Elk, Epe, Eti, İka, İla, İle, İlk, İta, Kal, Kap, Kat, Kav, Kel, Kep, Ket, Kil, Kip, Kit, Kul, Kup, Kut, Lak, Lap, Lav, Lep, Lup, Pak, Pal, Pat, Pek, Pik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, Av, Ek, El, Et, Ev, İl, İp, İt, Ke, Ki, La, Le, Pe, Ta, Te, Ti, Tu, Ut, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.